Een van de opties die overblijft voor het verwarmen van het huis. (Foto: Pixabay).

Roep om verbod op houtstook, maar er zijn ook schone oplossingen

Houtkachels en open haarden vervuilen meer dan eerst werd gedacht. Daarom moet er tegen het gebruik ervan worden opgetreden, vindt de Partij voor de Dieren. Een verbod op de uitstoot van fijnstof lijkt onvermijdelijk. Maar er zijn ook schone opties voor het gebruik van haarden en kachels, zeggen verkopers, waardoor een verbod niet nodig is.

Bijna een kwart van alle uitstoot van fijnstof in Nederland komt uit open haarden en houtkachels in huizen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder werd gedacht dat dit slechts om tien procent zou gaan, maar doordat nu een nieuwe manier wordt gehanteerd om de fijnstofdeeltjes te tellen, ligt dat percentage fors hoger.

De uitstoot van fijnstof door houtstook is zelfs groter dan die van het verkeer. In die laatste categorie is de afgelopen jaren veel gedaan aan het terugdringen van uitstoot, wat het verschil verklaart. Zulke maatregelen zullen er ook komen om de uitstoot van houtstook te verminderen.

Met name mensen met luchtwegproblemen ondervinden last van houtstook

Raadslid Harbert van der Kaap (PvdD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Leiden over de houtstook. De Partij voor de Dieren denkt immers dat een verbod op houtstook niet lang meer uit zal blijven. Leiden zou daarom het best nu al kunnen beginnen met maatregelen te treffen. Op die manier kan het leefmilieu van de inwoners worden beschermd. “Met name mensen met luchtwegproblemen ondervinden last van houtstook”, schrijft Van der Kaap.

Milieuzone
Hij vraagt zich af of de milieuzone van de Leidse binnenstad niet ook van toepassing kan zijn op het gebruik van open haarden en houtkachels. Vervuilende dieselvrachtwagens mogen dit gebied al niet in en nu het RIVM aantoont dat de uitstoot van fijnstof door houtstook groter is dan door het verkeer, vindt Van der Kaap dat het verstandig is om uit te zoeken of de milieuzone ook toegepast kan worden op de houtstook.

Maar er wordt al veel gedaan tegen de uitstoot van fijnstof. Zo wordt er onderzocht of houtstookvrije nieuwbouwwijken een reële optie zijn. Daarnaast kunnen milieuorganisaties, soms in overleg met de brandweer, een negatief stookadvies afgeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld op windstille dagen, of bij een hoog risico op natuurbranden. Van der Kaap vraagt zich af of het college een lokaal stookverbod als mogelijkheid ziet wanneer het RIVM een stookalert afgeeft.

Tegenwoordig zijn er filters die de uitstoot verminderen. Die kunnen bijvoorbeeld in bestaande kachels worden geplaatst

Voor auto’s en fabrieken zijn er echter al jaren speciale filters, die de uitstoot van fijnstof sterk terug kunnen brengen. Schone opties voor houtkachels zijn er ook, vertelt de Leidse ondernemer Henk Otto van Otto Vuur. “Tegenwoordig zijn er ABCAT-filters die de uitstoot kunnen verminderen. Die kunnen bijvoorbeeld in bestaande kachels worden geplaatst. Nieuwe kachels moeten al aan heel veel Europese eisen voldoen, waardoor het rendement van nieuwe haarden vijf keer hoger is dan van oude haarden. En de maximum uitstoot is gewoon veel minder.”

Gemotiveerd
Waar Van der Kaap een petitie van Stichting Houtrookvrij deelt om woongebieden houtrookvrij te maken, is Otto niet bang voor een dergelijke maatregel. De Leidse haardspecialist aan de Haarlemmerstraat denkt dat een echt verbod nog lang op zich zal laten wachten. “Ik denk eigenlijk dat dit op Europees niveau zal worden geregeld. We hebben in Nederland geen echte houtstookcultuur, zeker als je dat vergelijkt met landen als Duitsland of Zweden. Die landen zijn er veel afhankelijker van dan wij. Een verbod is ook lastig. Het is makkelijker om de verkopers van haarden en kachels aan te pakken dan om al geplaatste haarden te verbieden. Wellicht dat een subsidie om oude haarden te laten vervangen een betere optie is.”

Van der Kaap haalt in zijn brief het Schone Lucht Akkoord aan. Gemeente Leiden heeft dit akkoord ondertekend met de ambitie om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het PvdD-raadslid vraagt zich af of Leiden er nu wel genoeg aan doet om dit na te leven. Otto vindt dat de normen voor fijnstofuitstoot ervoor zorgen dat de uitstoot al veel minder is dan eerst. “Open haarden verkopen we eigenlijk niet meer. Houtkachels nog wel, maar die moeten eisen voldoen om de lucht niet te veel te vervuilen. Wij zijn erg gemotiveerd om een schone haard te leveren!”

Duurzaamheid Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×