Bellende fietser ter illustratie. (Foto: Chris de Waard).

Appen en bellen in het verkeer: 363.854 euro boetes in Leidse regio

Appen en handheld bellen in de auto of op de fiets leverde in 2020 fors meer boetes op dan een jaar eerder. In totaal werden volgens cijfers van het CJIB in de Leidse regio 2.299 boetes uitgedeeld, dat is 82 procent meer dan de 1.265 overtredingen in 2019. De totale waarde van de boetes in 2020 was 363.854 euro.

Leiden is in de regio koploper met 1.853 overtredingen met een boetewaarde van 280.509 euro. Dat komt neer op 148 overtredingen per 10.000 inwoners en een stijging van 87 procent ten opzichte van 2019. In Zoeterwoude werden de minste boetes uitgedeeld, 32 in totaal wat omgerekend neerkomt op 37 boetes per 10.000 inwoners. Een jaar eerder telde de gemeente nog 34 overtredingen.

In zowel Leiderdorp als Oegstgeest werden 153 boetes uitgeschreven. Voor Leiderdorp betekent dat een stijging van 84 procent en voor Oegstgeest 68 procent. Ondanks hetzelfde aantal overtredingen en de hogere stijging in Leiderdorp, zijn in Oegstgeest relatief de meer boetes uitgedeeld. Ruim 61 overtredingen per 10.000 inwoners tegen bijna 57 in Leiderdorp. Het aantal boetes in Voorschoten steeg met 61 procent naar 108 of 42 overtredingen per 10.000 inwoners.

Meer fietsers beboet
Ondanks de riante stijging van het aantal overtredingen in de Leidse regio (82 procent) is de opbrengst van de boetes gestegen met 60 procent. Het gemiddelde geïnde boetebedrag per overtreding daalde van 180 euro in 2019 naar 158 euro in 2020. Een verklaring is het verschil in boetebedrag tussen automolisten (240 euro) en fietsers (95 euro). De daling van het gemiddelde boetebedrag betekent dat er in 2020 relatief meer fietsers zijn bekeurd dan voorgaande jaren.

In Voorschoten is het gemiddelde boetebedrag het laagst in de regio en daalde ook nog eens met 17 procent naar 151 euro. Ook in Leiden is het gemiddelde boetebedrag met 151 euro ‘laag’ te noemen. Het hoogste gemiddelde bedrag valt in Leiderdorp. Met ‘slechts’ één procent daalde het bedrag naar 225 euro in 2020.

Slimme camera’s
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie legt uit dat de handhaving op handheld bellen en appen (het vast hebben van een telefoon tijdens het rijden) prioriteit heeft. Het OM introduceerde in 2020 slimme camera’s voor de handhaving. Deze camera’s scant automobilisten op het vasthouden van de telefoon. Ook beschikt het OM over camera’s die telefoons opmerken die op de schoot van een bestuurder ligt. Naast de camera’s rijden handhavers in bussen op de A en N wegen om visueel overtredingen op te merken. Handhavers op straat letten vooral op fietsers.

112 Sleutelstad Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×