De locatie van Leren met de Stad aan het Arubapad. (Foto: Jan-Willem Kerpershoek).

Leidse kenniswinkel helpt inwoners bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken

Leiden heeft sinds 8 februari een ‘kenniswinkel’. In ‘Het Gebouw’ aan het Arubapad in Leiden-Noord is ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ geopend. Docenten en studenten aan de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden passen hier samen met de gemeente hun kennis toe op lokale kwesties. Samen met Leidenaren buigen zij zich over maatschappelijke vraagstukken.

Studenten kunnen op hun beurt weer leren hoe zij hun tijdens de studie opgedane kennis kunnen gebruiken in de praktijk. Net zoals in de projecten Livings Labs en Citizen Science zoeken kennisinstellingen in Leren met de Stad verbinding met de maatschappij.

In elke stad is er vraag naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo ook in Leiden. Om dit aan te pakken, is Leren met de Stad opgezet. Dit project koppelt beschikbare kennis aan maatschappelijke thema’s. De samenwerking tussen kennisinstellingen, de gemeente en bewoners moet de positie van Leiden op het gebied van kennisontwikkeling en kenniseconomie versterken.

Mirtele Snabilie, de coördinator van het project, vindt het goed dat studenten ook dingen leren van de stad waarin zij studeren. “Met dit project kunnen studenten zich inzetten voor hun stad. Hun kennis komt dan ten goede aan Leiden. Daarnaast leren de studenten ook weer wat van de Leidse bewoners. Het is daarom een soort cyclus, iedereen leert van elkaar. Uiteindelijk wordt het onderwijs daar ook weer beter van.” In 2022 is Leiden de European City of Science. Leren met de Stad sluit daar goed bij aan. “Een van de pijlers is dat kennis door de wijken moet stromen. Dit is eigenlijk wat wij doen met dit project. Hopelijk kunnen we tegen die tijd laten zien wat we tot dan hebben bereikt en wat we in de toekomst willen gaan doen.”

Momenteel zijn studenten sociaal juridische dienstverlening bezig met het helpen bij belastingaangifte. “We geven nu op zes locaties advies over de belastingaangifte,” vertelt Snabilie, “maar dat gebeurt wel volgens de maatregelen op alle locaties. Alles moet op afspraak. Samen met organisaties als Incluzio helpen we mensen die moeite hebben met het doen van belastingaangifte. Dit is echt een mooie eerste stap voor het project. Er zijn al best wat studenten mee aan de slag gegaan, in totaal hebben we vierhonderd plekken voor mensen die deze hulp kunnen gebruiken.”

Corona Challenge
Een feestelijke opening van de kenniswinkel zat er dit jaar niet in vanwege Covid-19. Wel is het coronavirus de aanleiding voor een heuse Corona Challenge. Honours-studenten van de Leidse universiteit en studenten toegepaste psychologie van de hogeschool onderzoeken de sociale impact van het virus. “De universitaire studenten houden zich vooral bezig met mensen met een migratieachtergrond. De hbo’ers kijken naar een wat bredere groep. Ondanks dat het einde van de coronacrisis lijkt te naderen door de vaccinaties, blijven de sociale gevolgen echt nog wel een tijd merkbaar.”

Snabilie hoopt dat de kenniswinkel vier dagen open kan als er weer meer contact mogelijk is. Momenteel zijn er slechts op maandag mensen aanwezig. “Als we meer dagen open kunnen, kunnen studenten ook veel meer doen. Het mooie van het project is de continuïteit. Er komen steeds nieuwe studenten, maar er zullen zich ook steeds nieuwe maatschappelijke problemen voordoen. Daarnaast is het goed dat het multilevel en interdisciplinair is. Dat houdt in dat studenten van de universiteit en de hogeschool samenwerken en dat zij dit vanuit verschillende disciplines doen. Bovendien krijgen studenten er vaak studiepunten voor, bijvoorbeeld als onderdeel van een schoolopdracht of afstudeerproject.”

Advertentie

Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×