(Foto: Chris de Waard).

Schadevergoeding voor slachtoffers geweld in de jeugdzorg

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen sinds 1 januari bij het Rijk een aanvraag indienen voor een schadevergoeding. De regeling is bedoeld voor mensen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin, instelling of opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen verbleven en slachtoffer werden van geweld of misbruik. De sociale wijkteams kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag.

Het gaat om een landelijke, financiële regeling die onderdeel is van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Er komt ook een website waar ervaringen kunnen worden gedeeld en een contactpunt waar slachtoffers passende hulp kunnen krijgen. De regeling is tijdelijk. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met december 2022. De schadevergoeding is maximaal 5.000 euro.

“Informatie over de regeling en de erkenningsmaatregelen is te vinden op www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg“, laat de gemeente Leiden weten. Op de site staat ook het aanvraagformulier. Het schadefonds kan helpen bij het opvragen van gegevens van instanties. Telefoonnummer van het Schadefonds is 070 414 20 00.

Wie vragen heeft, kan bellen met het Informatiepunt Sociaal wijkteam van de gemeente Leiden via telefoon 14071, keuze 2.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×