Vlietweg (Foto: Charlotte Povel)
Veel vlug verkeer op de Vlietweg. (Foto's: Charlotte Povel).

Bewoners Vlietweg in opstand tegen uitbreidingsplannen: 'Het is nu al gevaarlijk druk'

De bewoners van de Leidse Vlietweg beklagen zich over de overlast en de drukte die zich dagelijks afspeelt in hun straat. Met mooi weer stroomt de smalle Vlietweg snel vol met gemotoriseerde voertuigen en vooral ook fietsers. Onlangs werd bekend dat de gemeente meer volkstuintjes in de Oostvlietpolder wil toestaan. Dit voornemen zou de (verkeers)overlast voor omwonenden alleen maar verergeren.

De buurtbewoners vinden de nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente onverantwoord en slecht onderbouwd. In de afgelopen jaren heeft de drukte op de Vlietweg voor heel wat ongelukken en overlast gezorgd. Volgens de bewoners worden die niet serieus genomen. Meer volkstuintjes staan naar hun mening garant voor nog meer verkeer en zouden die situatie dus alleen maar verergeren. “Moet er een zwaar of zelfs dodelijk ongeluk gebeuren voordat dit probleem serieus genomen wordt?”, vragen zij zich hardop af.

Wegpiraten en snelheidsduivels
In een zestien pagina’s tellend betoog beklaagt een groep Vlietwegbewoners zich over de vele ongelukken, schrikmomenten en de overlast die de gemoederen nu al bezighouden. Te hard rijdende voertuigen zijn daar niet het minste voorbeeld van. Sinds het paaltje aan het einde van de brug van Voorschoten naar de Vlietweg is weggehaald, wordt de weg nu ook gebruikt als sluiproute. “Auto’s omzeilen op die manier de stoplichten en de bruggen op het Lammenschansplein, waardoor zij lekker kunnen doorracen”, observeert een bewoner.

Volgens hen is de smalle Vlietweg buitengewoon ongeschikt voor hardrijders en druk verkeer. “Wanneer er grote vrachtwagens op de Vlietweg rijden, wijken andere weggebruikers noodgedwongen uit, waardoor ze op ons erf terechtkomen. Zij rijden de boel kapot, maar vergoeden niets.” Andere bewoners zijn in twee jaar tijd al twee keer aangereden door een snelheidsduivel op een brommer tijdens het uitlaten van hun hond. 

Ik kijk met grote angst naar dit voorjaar en de zomer. Fietsers klappen zo op je auto zonder dat jij daar iets aan kunt doen

Naast gemotoriseerde voertuigen wordt de Vlietweg volgens de bewoners ook door fietsers geterroriseerd. Grote pelotons van wielrenners, onoplettende toeristen op e-bikes en luidruchtige studenten die laat van de Vlietlanden terugkomen, zorgen voor overlast en ongelukken met andere weggebruikers. “Ik kijk met grote angst naar dit voorjaar en de zomer”, laat een buurtbewoner in het betoog optekenen. “Fietsers klappen zo op je auto zonder dat jij daar iets aan kunt doen, omdat zij denken het beter te weten en voor eigen rechter spelen.”

Fataal voor flora en fauna
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren is de Vlietweg een gevaarlijk oord. Bewoners stuiten regelmatig op trieste taferelen van overreden fauna. Een omwonende die veel doodgereden meerkoeten, egels, padden en salamanders tegenkwam in de afgelopen jaren, deed dit voorjaar een telling. “Heel sneu, grofweg eenderde is doodgereden”, aldus de bewoner. “Bovendien heb ik alleen tussen de huisnummers 19 en 64 geteld en ben ik pas na de schemer begonnen, dus kan je nagaan hoe druk het dan nog is!”

Ook zien de bewoners van de Vlietweg steeds meer groen verdwijnen ten faveure van (tuin)huizen. “Het feit dat de gemeente koste wat het kost een tuinvereniging wil opzetten, getuigt van andere belangen. Het behoud van natuur, het slagenlandschap en het beheerplan tot en met 2024 doen kennelijk niet meer ter zake. Heel verdrietig.”

Volkstuinfestijn
De aanleg van meer volkstuintjes zorgt niet alleen voor meer verkeer, maar ook voor meer auto’s die ergens geparkeerd moeten worden. “Het begin van de Vlietweg wordt nu al gebruikt door langparkeerders. Als er straks meer volkstuinhouders bij komen, laten die zich vast niet tegenhouden door een gebrek aan parkeerplaatsen”, voorspelt een bewoner. “Ondertussen veroorzaken de auto’s naast de weg nog meer onveiligheid en verkeershinder, zo gaat het van kwaad naar erger.”

Tekst loopt door onder de foto

Vlietweg (Foto: Charlotte Povel)

Volgens de gemeente wordt er ongeveer één auto per tien volkstuintjes gebruikt, maar de Vlietwegbewoners wijzen erop dat die berekeningen zijn gemaakt op basis van een oud onderzoek dat doordeweeks overdag is uitgevoerd in plaats van in het drukkere weekend. “Extra volkstuintjes betekenen extra verkeer op de Vlietweg”, stelt een buurtbewoner. “Dit is onverantwoord, zeker omdat bezoekers juist komen wanneer het al erg druk is op de Vlietweg: bij mooi weer.” 

In sommige gevallen is er geen sprake van tuinhuisjes, maar van vakantiehuisjes of tiny houses waar mensen echt in wonen

Naast de verkeersoverlast veroorzaken volkstuinhouders in de ogen van omwonenden ook nog eens geluidsoverlast en andere ongemakken. “De volkstuineigenaren houden zich niet aan de regels en en kunnen dat ongestoord blijven doen omdat er niet gehandhaafd wordt”, vertelt een Vlietwegbewoner. “In sommige gevallen is er geen sprake van tuinhuisjes, maar van vakantiehuisjes of tiny houses waar mensen echt in wonen.” Ook voorbeelden over de illegale aanleg van kunstgras, loungebanken, kinderspeelplaatsen, slaapfeestjes met vijf mensen in coronatijd en keiharde muziek passeren de revue in het betoog van de buurtbewoners. “Er wordt nauwelijks meer getuinierd.”

Gemeente Leiden onderzoekt mogelijkheden
De gemeente Leiden laat via een brief aan Vlietwegbewoners weten dat de verkeerssituatie van de Vlietweg wel degelijk een aandachtspunt is. Volgens de gemeenteambtenaar zorgen honderdvijftig extra volkstuintjes voor slechts een twintigtal extra autobewegingen per dag en om meer autoverkeer te voorkomen, legt de gemeente expres geen nieuwe parkeerruimte aan. Daarnaast heeft wethouder Ashley North (GroenLinks) ingestemd met een aanvullend onderzoek naar de verkeersdrukte op de Vlietweg. Dit onderzoek staat gepland voor de zomer van 2021 en moet de gemeente een completer beeld van de situatie opleveren.

De Vlietwegbewoners zeggen in een reactie daarop dat veel eigenaren juist met de auto komen omdat de volkstuintjes aan de afgelegen Vlietweg liggen. Het gebrek aan parkeergelegenheid is in hun optiek geen oplossing, maar juist een extra probleem, omdat die geparkeerde auto’s dan ongehinderd ‘hun’ Vlietweg versperren. Zij vinden het antwoord van de gemeente onbevredigend en roepen medebewoners op om zelf tellingen, metingen en WOB-verzoeken te doen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×