(Foto: Archief).

Ondanks beperkte capaciteit zet Voorschoten grote stap naar nieuwe woningen

De gemeente Voorschoten wil nog deze raadsperiode de plannen afronden voor vijfhonderd tot zeshonderd woningen. Hoewel bouwwethouder Marcel Cramwinckel (D66) eerder aangaf dat sommige bouwprojecten uitgesteld moesten worden, heeft hij nu een voorstel klaar.

Het project aan de Jan Wagtendonkstraat moet zorgen voor zo’n 40 woningen, het project Intratuin moet 129 woningen opleveren, Segaar-Arsenaal 95 en Starrenburg III 325. De gemeente heeft moeten kiezen voor deze projecten omdat er een tekort is aan medewerkers. Voorschoten is namelijk op weg naar een eigen ambtelijke organisatie waardoor veel mensen vertrekken. Daarnaast is er weinig aanwas van nieuwe ambtenaren.

“Voorschoten heeft een tekort aan woningen en de druk op de woningmarkt neemt hoe langer, hoe meer toe. We moeten daarom scherpe keuzes te maken en een versnelling aanbrengen in ons bouwprogramma. Door bepaalde projecten prioriteit te geven, willen we ervoor zorgen dat de schop zo snel mogelijk de grond in kan voor zo’n vijfhonderd tot zeshonderd woningen”, aldus de wethouder.

Achterlaten
De herontwikkeling van Huize Bijdorp is een van de projecten die door de keuzes van het gemeentebestuur buiten de boot valt. De betrokkenen lieten eerder al weten daar erg te van balen omdat de congregatie zijn voltooiing nadert. De gemiddelde leeftijd van de leden is 89 jaar en er worden geen nieuwe leden meer aangenomen. De leden van de kloostergemeenschap willen het landgoed daarom graag goed achterlaten.

De bouwplannen worden op 3 juni besproken in de commissievergadering Wonen Ruimte Groen.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×