Het team van Sleutelstad ging de straat op om te kijken hoe de Leidse jeugd de coronacrisis is doorgekomen. (Video: Robbert Beurse en Myrthe Koopman).

Meerderheid middelbare scholieren ondanks coronamaatregelen tevreden over eigen leven

Steeds meer jongeren hebben last van slapeloosheid en er is een stijging te zien van het aantal jongeren met ADHD, ADD, autisme en eetstoornissen. Ook is het aantal jongeren dat minder vertrouwen heeft in de toekomst groeiende. Dat neemt niet weg dat de jeugd over het algemeen nog best tevreden is. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Hollands Midden naar de gezondheid van de jeugd in Leiden en omstreken.

Het leven van veel middelbare scholieren is door de coronapandemie drastisch veranderd. Samen feesten en sporten zat er lange tijd niet in en thuisonderwijs werd de norm. De GGD Hollands Midden wilde weten welke sporen dit heeft nagelaten bij de jeugd.

Het onderzoek heeft zich gericht op de gevolgen van de coronamaatregelen voor bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat ondanks alle veranderingen omtrent corona, leerlingen aangeven nog steeds tevreden te zijn over hun eigen leven. Ook vindt de meerderheid van de leerlingen dat hun gezondheid goed is. Toch blijkt de psychosociale gezondheid van leerlingen verslechterd in de coronajaren.

De vragenlijst over hoe vaak jongeren in de afgelopen vier weken somber waren, in de put zaten en zich gelukkig voelde leverde vaker dan de jaren ervoor een ongunstige uitslag op.  Tien procent van de leerlingen dacht het afgelopen ‘een enkele keer’ aan suïcide en/of automutilatie. En 2,1 procent dacht er vaak aan of ondernam daadwerkelijk een poging. Vmbo-leerlingen denken vaker aan suïcide dan vwo’ers.

Effecten
De schermtijd van jongeren is opgelopen in de pandemie. Zo wordt er meer gegamed, gefacetimed en zijn jongeren actiever op sociale media, gemiddeld 3 tot 4 uur per dag. Volgens de leerlingen uit het onderzoek zorgt dit niet voor problemen. Zij geven aan dat ze nog genoeg tijd overhouden voor andere dingen en ook op tijd stoppen om te kunnen slapen. Maar dat gaat niet voor iedereen op. Ongeveer een kwart van de jongeren valt niet binnen een uur in slaap.

Veel jongeren moeten, door het thuiszitten, noodgedwongen meer contact doorbrengen met het gezin. De Leidse jeugd geeft aan dat dit nog goed uit te houden is. Ook uit het onderzoek van GGD Hollands Midden blijkt dat de relatie met andere gezinsleden bij de jongeren niet is verslechterd. Sommige stellen juist dat deze relatie iets beter is geworden.

Ook het thuisonderwijs heeft een effect op de jongeren. Hoewel ze school niet minder leuk vinden, zijn ze wel iets minder tevreden over hun cijfers. Daarnaast vinden leerlingen dat ze minder vaak zichzelf kunnen zijn en het minder leuk hebben met hun leeftijdsgenoten. Ook geeft 12 procent aan te weinig zelfvertrouwen te hebben.

Herkenning
Sleutelstad ging met deze uitkomsten de Leidse markt op en vroeg aan jongeren hoe zij de pandemie zijn doorgekomen en of ze zich herkennen in de uitkomsten van het GGD-onderzoek. De meeste geven aan hun vrienden en uitgaan gemist te hebben. En ja dat werd gecompenseerd met face-timen en gamen: schermpjes dus.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×