Tjitske de koe van Kinderboerderij Merenwijk. (Foto: Emile van Aelst).

Partij voor de Dieren: 'Roep 2022 uit tot Jaar van het Dier'

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt 2022 opnieuw een themajaar in Leiden. Na het ‘Jaar van het Dak‘ in 2020 en het ‘Jaar van de Tuin‘ in 2021, zou volgend jaar in het teken moeten staan van het ‘Jaar van het Dier’. Met volop aandacht voor dierenwelzijn.

Het gaat daarbij volgens fractievoorzitter Martine van Schaik niet alleen om huisdieren, maar ook om dieren die in het wild leven of die door de gemeente zelf worden gehouden. Bijvoorbeeld op kinderboerderijen. “Er wonen meer dieren dan mensen in Leiden en toch worden ze vaak vergeten. Echt beleid hebben we niet. Daarom willen we een jaar lang structureel aandacht voor het belang van het dier.”

Van Schaik dient vandaag een motie in waarin de gemeente wordt opgeroepen om 2022 uit te roepen tot Jaar van het Dier. Of ze daar een meerderheid voor krijgt in de Leidse gemeenteraad is twijfelachtig. De eerste reacties van andere partijen waren niet meteen heel enthousiast.

Chris de Waard in gesprek met Martine van Schaik over het plan uit 2022 uit te roepen tot Jaar van het Dier.

Haringverbod
Veel zal afhangen van de manier waarop de fractie van de Partij voor de Dieren voorstel op papier zet. Een haringverbod op 3 oktober zou het voorstel kansloos maken. Een algeheel visverbod in de Leidse wateren eveneens. Maar als ze het houdt bij een oproep voor meer educatie en voorlichting dan kan niemand er echt tegen zijn. Van Schaik: “Dan leren Leidenaren meer over vogels en vissen, ratten en meeuwen, maar ook over insecten en bijvoorbeeld hoe je je eigen huisdier beter kunt verzorgen. Voor dat laatste bestaat overigens ook al de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICS).

Zwanentrappetjes
Een andere wens van de PvdD is het doorlichten van alle beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. “Die zouden doorgelicht moeten worden om te kijken hoe we het leven voor dieren in Leiden beter en veiliger kunnen maken. Ze denkt daarbij aan onder meer het diervriendelijk inrichten van walkanten met bijvoorbeeld klimtouwen, zwanentrappetjes en fauna-uittreedplaatsen (video).

Keurmerk
Een derde punt dat de PvdD Leiden graag geregeld ziet, is het behalen van het diervriendelijkheidskeurmerk voor de kinderboerderij in de Merenwijk. Daarin is onder andere opgenomen dat de dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, maar stelt ook regels aan het geboren laten worden van jonge dieren. “Want in het voorjaar wil iedereen graag geitjes zien, maar die worden groot en ze kunnen niet allemaal blijven. En dan hebben ze niet altijd een rooskleurig einde.”

 

 

Leiden Maatschappij Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×