Drainagewerkzaamheden op de Langegracht worden betaald uit een bijdrage uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie. (Foto: Chris de Waard).

Leiden ontvangt 651.000 euro voor extra klimaatmaatregelen

De gemeente ontvangt 651 duizend euro uit de bijdrage van 1,3 miljoen euro die de regio Holland Rijnland heeft ontvangen uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor projecten die de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. In de komende jaren kan de gemeente in verschillende wijken versneld aan de slag met extra maatregelen die ervoor zorgen dat veel regenwater of extreme droogte hinder en schade veroorzaken.

Nu al wordt in verschillende wijken gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting. Tijdens de werkzaamheden aan een nieuw riool worden de straten en pleinen opgeknapt en groener ingericht. Het riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat er naast de buis voor vuil water een aparte buis wordt gelegd voor het relatief schone regenwater. Dit schone water gaat niet naar de zuivering, maar stroomt de sloten in.

Met de extra bijdrage van het Rijk financiert Leiden een drainagesysteem dat aangelegd wordt in de straten waar het riool vervangen wordt. In natte periodes wordt het grondwater via het drainagesysteem naar de sloot afgevoerd en bij droogte wordt slootwater in het systeem ingelaten. Het drainagesysteem zorgt dat het grondwater op het juiste peil blijft. Dus geen natte kelder bij hevige regen en bij langdurige droogte ontstaat er geen schade aan funderingen.

Duurzaamheid Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×