(Foto: Reanne van Kleef).

Parkeerplaatsen in binnenstad worden voor vergunninghouders

De gemeente Leiden wil het aantal parkeerplekken voor vergunninghouders uitbreiden. Vrijwel alle parkeerplekken in de binnenstad en het Stationsgebied worden in de plannen voor vergunninghouders. Ook wordt er een aantal plekken voor kortparkeren aangewezen. Bezoekers aan de stad die met de auto komen, kunnen parkeren in de parkeergarages.

Hierdoor neemt volgens de gemeente het zoekverkeer in de binnenstad af en ontstaat ruimte om parkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, wandelgebied of groenstroken. Zo moet de historische binnenstad aantrekkelijker, schoner en verkeersveiliger worden. De concrete invoering van het nieuwe kortparkeren en de uitbreiding van vergunningshoudersparkeren in het centrum staan gepland voor begin 2022.

Ontmoedigd
Op basis van opgestelde uitgangspunten voor locaties en tijden heeft het college van burgemeester en wethouders in samenspraak met belanghebbenden bepaald waar welk kortparkerenregime gaat gelden. De locaties waar kortparkeren geldt, worden voorzien van een parkeerautomaat met rode of blauwe kap.

Bij een rode kap geldt maximaal één uur parkeren en zijn parkeervergunningen niet geldig. Het voornemen is om dit regime toe te passen in de Doezastraat en op de Lange Mare. Bij een blauwe kap mag maximaal twee uur geparkeerd worden en zijn parkeervergunningen wel geldig. Het voornemen is dit regime toe te passen op het Morssingelterrein, Schuttersveld, Waardkerkplein, Kaarsenmakersplein, Levendaal, de Lammermarkt en Langegracht, inclusief de parkeerterreinen naast het Tweelinghuis en Stadsbouwhuis.

Door het invoeren van deze maatregelen kunnen bewoners en hun visite makkelijker een parkeerplek vinden en wordt het langparkeren op straat voor bezoekers ontmoedigd. Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen straks ook op vergunninghoudersplekken parkeren. Met voldoende parkeerruimte in de parkeergarages blijft de binnenstad volgens de gemeente goed bereikbaar met de auto.

Diverse parkeerplaatsen op de Steenschuur, Oude Rijn, Scheepmakerssteeg en Herensteeg worden vervangen door fietsparkeren, wandelgebied en extra groen. Zo ontstaat meer ruimte op de stoep en worden de straten verkeersveiliger.

Het collegebesluit ligt vanaf vrijdag 15 oktober zes weken ter inzage en is dan ook te bekijken via www.leiden.nl/inspraak.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×