De gemeente wil meer ruimte voor de centrummarkt op zaterdag. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Leiden wil meer ruimte voor centrummarkt

Het gebied waar in het centrum marktkramen kunnen staan, wordt als het aan de gemeente Leiden ligt uitgebreid met de Apothekersdijk. “Van het bestaande rondje over de Nieuwe Rijn en de Botermarkt, Vismarkt en Aalmarkt, maken we dan een achtje”, zegt wethouder Yvonne van Delft (economie) in een toelichting op het voorstel dat nu aan de stad wordt voorgelegd. Of, zoals dat in gemeentetaal heet: wordt vrijgegeven voor de inspraak.

Door de markt extra ruimte te geven, wil de gemeente een betere mix bewerkstelligen van marktkramen, terrassen en winkels. Dat moet ervoor zorgen dat de Leidse centrummarkt ook in de toekomst zijn aantrekkingskracht blijft behouden.

Het plan voorziet ook in beperkte mate in ruimte voor extra marktkramen. Volgens Van Delft moet er dan wel echt gezocht worden naar kramen met aanbod dat op de Leidse markt nog niet is te vinden. “Het heeft niet zoveel zin om als er al vijf groentekramen zijn er nog een zesde naast te zetten.”

Chris de Waard sprak met wethouder Van Delft over de marktplannen van het college.

De marktkooplui zelf zijn er nog niet uit of ze nu blij moeten zijn met de plannen of niet. “Ik zit er een beetje dubbel in”, meldt voorzitter Soufian El Marsse van de marktcommissie. Een andere betrokkene is meer uitgesproken. Marktkramenzetter Paul Verschoor is bang dat het publiek het nieuwe gebied te groot zal vinden en niet bereid is om helemaal naar de Apothekersdijk te lopen. Ook vindt hij dat de gemeente de markt niet serieus genoeg neemt. “We komen steeds op de laatste plaats. Eerst de winkels en de horeca en komen wij pas aan bod.”

Chris de Waard in gesprek met Paul Verschoor die wekelijks de marktkramen neerzet. Hij is kritisch op de plannen.

Wethouder Van Delft is het daar helemaal niet mee eens. Een marktmanager moet alles in goede banen gaan leiden en functioneren als ‘oliemannetje’ tussen de marktondernemers, de horeca en de winkeliers. Door een goede balans te vinden, denkt ze ook niet dat de markt een ‘gatenkaas’ wordt. Die angst leeft bij een deel van de marktkooplui. “Maar tijdens de coronaperiode hebben we ook gezien dat meer ruimte voor de markt ook echt wel veel voordelen biedt”, stelt Van Delft.

Na de inspraakperiode gaat het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Nog voor de verkiezingen in maart 2022 moet die het plan vaststellen, waarna het kan worden uitgevoerd.

 

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×