Jeroen Schrama vertelde eerder over een project met zonnepanelen in Leiden.

Nieuwe klimaatpartij wil meedoen aan verkiezingen in Leiden

Maximaal twee kinderen, een Leids verkoopverbod op vlees en het opheffen van 85 procent van alle bovengrondse parkeerplaatsen in Leiden. Zie hier enkele speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de nieuwe politieke partij Klimaat Actie Nu die Leidenaar Jeroen Schrama wil oprichten.

Het gaat in principe om een landelijke partij, maar de victorie moet in Leiden beginnen. “Omdat er een onleefbare wereld aankomt en de huidige politici de visie en het lef ontberen om dat te voorkomen, heb ik besloten om daar met een eigen partij wat aan te gaan doen,” zegt Schrama die zijn pijlen als eerste op de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden heeft gericht. Schrama: “Door nu met zijn allen even af te zien, hoeven onze kinderen niet permanent af te zien.”

Schrama was eerder enkele jaren actief in de Leidse politiek als duoraadslid voor de Partij voor de Dieren. Gevraagd waarom hij zich niet opnieuw aansluit bij zijn oude partij zegt Schrama: “Ik ga een paar stappen verder. En het lijkt mij ook beter voor hun sympathieke gehalte als ze niet zulke drastische ingrepen voorstellen als ik nu doe.”

800 procent duurder
Die voorstellen gaan inderdaad best ver. Zo staat in het verkiezingsprogramma dat Schrama voor de Leidse deelname opstelde onder andere dat op alle consumptiegoederen vanaf 2023 tenminste tien jaar garantie moet zitten. Twee jaar later moet dat zelfs worden verhoogt naar twintig jaar. Op pakjes moet bovendien tien procent klimaatbelasting geheven gaan worden per honderd kilometer die overbrugd moet worden. Producten uit China zouden daardoor bijvoorbeeld 800 procent duurder worden.

Om het autoverkeer terug te dringen wil Schrama dat de gemeente Leiden inzet op het naar Leiden halen van bedrijven die banen bieden, waaraan in Leiden een tekort is. Zo kunnen werknemers op de fiets naar hun werk. “Overschakelen op elektrisch vervoer verkleint je ecologische voetafdruk nauwelijks”, zegt de oprichter van Klimaat Actie Nu.

Vleesverbod
Andere voorstellen zijn het op termijn opheffen van 85 procent van alle bovengrondse parkeerplaatsen in Leiden. De vrijkomende ruimte moet worden vergroend, maar kan ook worden gebruikt voor fietsenrekken, buurtplekjes of tijdelijke woningen.

De omslag naar een echt duurzame samenleving biedt heel veel extra kansen voor onze samenleving en voor iedereen die de omslag maakt”, stelt Schrama. “Dat is dus goed voor de planeet, de maatschappij en voor jezelf.” Bij die omslag hoort volgens de nieuwe partij ook een verbod op de verkoop van vlees in Leidse winkels en horecabedrijven.

Vlieg- en kindverbod
In het programma van Klimaat Actie Nu staat ook dat er een belasting moet komen op daken en tuintegels. Met de opbrengst kunnen bestaande parkeerterreinen worden overkapt, zodat op die parkeerdaken zonnepanelen kunnen komen. Plaatsing van zonnepanelen moet bovendien verplicht worden voor alle daken die ervoor geschikt zijn. Voor duurzaamheidsmaatregelen moet nooit een vergunning nodig zijn.

Als laatste maatregel wil Schrama’s partij een verbod op nachtvluchten boven Leiden. daarnaast mogen er de komende jaren sowieso steeds minder vliegtuigen over de stad vliegen. Oplopend tot een reductie van 50 procent. Elke overtreding zou beboet moeten worden met 10.000 euro. Ook zouden gezinnen niet meer dan twee kinderen mogen krijgen. “Dat resulteert meteen in een broodnodige bevolkingskrimp.”

Schrama wil niet alleen zaken verbieden. “Minstens even belangrijk is het zien en ervaren van goede voorbeelden. Daarom willen we overal in de stad koplopers in het zonnetje zetten. Ook zouden er plekken moeten komen waar de Leidenaren zelf kunnen ervaren hoe eenvoudig de overstap naar deze duurzame levensstijl is, en welke voordelen het met zich meebrengt.”

Nog alleen
Zijn al die verboden echt nodig? “Ja”, zegt Schrama. “Want het gaat bij bijna al deze zaken om gedragsverandering en de meeste mensen houden niet van veranderingen. De verleidingen vanuit de markt om te blijven kopen en vliegen zijn enorm. Dus zijn die maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat men in beweging komt. Dat de beste keus ook de makkelijkste en goedkoopste keus wordt. En dat iedereen gaat meedoen.

Schrama staat momenteel nog alleen met zijn nieuwe klimaatpartij en treedt nu voor het eerst naar buiten. “Ik hoop dat het balletje nu gaat rollen en mensen mee willen doen.”

De nieuwe partij is overigens nog niet officieel opgericht. “Maar de website is live dus we bestaan”, zegt Schrama. “Maar ik ben nog niet langs geweest bij de notaris. Ik wil eerst even afwachten of het initiatief aanslaat en ik medestanders krijg.” De website is trouwens ook nog niet helemaal klaar. “Het is nog een bètaversie, maar Glasgow gaf haast. Dus er wordt zowel aan een betere wereld, als aan een betere site gewerkt.”

Leiden Politiek Nieuwe partij Klimaat Actie Nu


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×