Leidse gemeenteraad geeft miljoenenmeevaller meteen uit

Een incidentele meevaller van zo’n 3.500.000 euro wordt uitgegeven aan veertien verschillende projecten in Leiden. Dat heeft de gemeenteraad besloten bij de begrotingsbehandeling. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel waar verder de handtekeningen van de negen andere partijen onder stonden. Dit politieke compromis was voor het CDA zelfs reden om voor de begroting te stemmen, terwijl daar ook de nodige zaken in staan waar die partij het helemaal niet mee eens is.

De bedragen die in het verzamelvoorstel worden verdeeld, liegen er niet om. Zo gaat er 525.000 euro naar het toekomstbestendig maken van Leidse sportaccommodaties. Veel verenigingen klagen al jaren over achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld kleedkamers. Bijna net zoveel geld, een half miljoen, steekt Leiden in een project om ‘energiearmoede’ tegen te gaan. Er worden wijkambassadeurs ingezet om inwoners te helpen hun energiekosten te beperken. Bijvoorbeeld door installaties beter af te stellen.

De raad heeft ook heel wat over om te investeren in ‘Participatie en Ontmoeting’. Daar komt 363.000 euro voor beschikbaar. Belangrijk, zo oordeelt de raad, zeker in een tijd waarin ontmoeten onder druk staat door tal van coronamaatregelen. Voor maatschappelijke zorg aan jongeren van 17 tot 27 jaar is de komende vier jaar telkens 75.000 euro extra beschikbaar. In totaal dus drie ton.

Jongerenhuisvesting
Daarmee moet met name worden voorkomen dat jongeren dakloos worden. Gebeurt dat toch, dan zou er bij voorkeur een aparte opvang moeten komen buiten de reguliere opvanglocaties van De Binnenvest waar veelal volwassenen worden opgevangen met meervoudige problematiek. Meer zekerheid voor het in dienst houden van de cultuurcoaches is de raad ook wat waard: 220.000 euro voor twee jaar om precies te zijn. Dat geld is voor de jaren 2024 en 2025. Voor de komende jaren had het college zelf al geld vrijgemaakt.

Gratis sporten
Een proef met een jaar gratis sporten voor Leidse achtjarigen mag twee ton kosten. Eenzelfde bedrag trekken de raadsleden uit voor maatregelen die ertoe moeten leiden dat ontwikkelaars circulair gaan bouwen. Ook het Leids Mediafonds krijgt twee ton extra en kan daardoor ook in 2024 en 2025 nog doorgaan met het ondersteunen van journalistieke producties. Voor de verhoging van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking komt 166.000 euro extra beschikbaar. Die kunnen er naast hun studie namelijk meestal geen bijbaantje op nahouden.

Schrijftrainers
Meer geld gaat er ook naar de strijd tegen ondermijning en wel voor een bedrag van 158.000 voor de komende twee jaar. Het succesvolle project ‘Samen aan de Slag’ krijgt volgend jaar 125.090 extra budget om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan en een interne campagne duidelijke taal mag 108.000 euro kosten. Voor dat bedrag moeten ambtenaren leren om nog duidelijker te schrijven. In gewoon Nederlands dus. Daartoe worden enkele medewerkers opgeleid tot schrijftrainer.

De laatste twee voorstellen die in de miljoenendans worden toegekend zijn 40.000 euro voor het herstellen van het budget voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE) in 2022 voor een bedrag van 40.000 en twee extra dagen gratis naar De Lakenhal. Dat kost 12.000 euro per jaar en is nu geregeld voor 2022 en 2023.

Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×