Geen enkele steun voor ultieme poging compensatie GHC-investeerders

Het zoveelste voorstel uit de hoek van de Partij Sleutelstad, dit keer gesteund door Leiden Participeert, om de financiers van de in 2017 failliet verklaarde voetbalclub Groene Hart Combinatie (GHC) alsnog te compenseren, is met overweldigende meerderheid in de Leidse gemeenteraad afgeschoten.

Van de 39 raadsleden stemden alleen de twee indieners voor het voorstel om onder de toenmalige obligatiehouders, vooral ondernemers uit Leiden, als tegemoetkoming 44.000 euro te verdelen. Dat is de helft van het bedrag dat ze kwijtraakten bij het faillissement. Volgens de twee eenmansfracties heeft de gemeente Leiden bij dat faillissement als enige de totale vordering op GHC kunnen innen door het nieuwe jeugdhonk voor een ton uit de boedel te kopen, maar daar meteen 80.000 euro huurschuld af te trekken. Voor de overige schuldeisers bleef er daardoor nog 20.000 euro over waarvan de helft naar de obligatiehouders ging. Die hadden eerder in totaal 148.173,08 euro bij elkaar gebracht.

“Daar waar de gemeente andere sportverenigingen die in moeilijkheden kwamen de hand boven het hoofd heeft gehouden en juist gelden beschikbaar heeft gesteld, is hier door de gemeente als voormalig schuldeiser van GHC aan alle kanten in sterke mate geprofiteerd van het tragische verscheiden van die ooit gerenommeerde voetbalclub”, aldus fractievoorzitters Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad en Anandkoemar Jitan van Leiden Participeert. Het niet compenseren van de obligatiehouders is in hun ogen een grote onrechtvaardigheid die het vertrouwen in de gemeente schaadt.

Slechts twee partijen wilden überhaupt nog ingaan op het voorstel dat de afgelopen jaren in verschillende varianten al een paar keer eerder werd ingediend. CDA-voorman Joost Bleijie staat achter het appèl dat de motie op het college doet om zorgvuldig met de belangen van verenigingen en vrijwilligers om te gaan, maar zijn fractie wilde de motie zelf niet steunen. “Er is geen dekking voor en er gaat een gevaarlijke precedentwerking van uit”, zo luidde het oordeel van het CDA. De ChristenUnie deelde die angst en fractievoorzitter Pieter Krol stelde bovendien dat er destijds een vaststellingsovereenkomst is gesloten bij de afwikkeling van het faillissement. “Als je wilt terugkomen op iets dat via rechter is vastgelegd, dan is er echt een heel zwaar politiek nieuw feit nodig.” Zo’n feit was er ook in de ogen van Krol niet.

Sportwethouder Dirkse is blij met de hernieuwde steun van de raad voor de lijn die het college in deze kwestie steeds heeft gevolgd. “Deze motie was bedoeld om de raad, als hoogste orgaan  van de gemeente, te vragen om tegen een gerechtelijke uitspraak in te gaan. We kunnen als college niet besluiten om een bedrag uit de algemene middelen beschikbaar te stellen voor de compensatie van een schuld die de vereniging zelf heeft opgebouwd bij private obligatiehouders. Dat zou niet zuiver zijn. De gemeenteraad is het daarmee eens, zowel de vorige raad als deze.”

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×