Plaatsvervangend voorzitter Johan Hogendoorn van Adviesraad Sociaal Domein zoekt collega's voor Adviesraad. (Foto: Gerry van Bakel).

Leidse Adviesraad Sociaal Domein zoekt voorzitter

Een voorzitter die verenigt, regelt, adviseert en aanjaagt. De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een schaap met vijf gouden poten. En naast een voorzitter ook nog graag een algemeen lid met kennis van jeugdhulp. “De voorzitter zorgt voor eenheid in de groep en houdt de zaak draaiende”, zegt Johan Hogendoorn.

Begin 2022 loopt de termijn af van de huidige voorzitter en een tweetal leden van de Adviesraad. Plaatsvervangend voorzitter Johan Hogendoorn zegt dat de raad op korte termijn versterking nodig heeft. Zeker ook met oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Een nieuwe gemeenteraad wil vaak wat andere accenten leggen, dus meestal levert dat wel wat meer werk op. En het is ook goed dat er dan weer eens opnieuw gekeken wordt naar hoe het gaat met het Sociaal Domein.”

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met plaatsvervangend voorzitter Johan Hogendoorn van de Adviesraad Sociaal Domein over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders in Leiden en de gemeenteraad. “Dat gaat om zaken rondom de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp”, zegt Hogendoorn. Het is geen dagtaak, maar een voorzitter is er wel elke week een paar uur mee bezig volgens hem. “We vergaderen een keer per maand. Nu helaas vooral via beeldbellen. Dat is jammer. En soms tussendoor in kleinere werkgroepen.”

Voortraject
Het college of de gemeenteraad kan de Adviesraad om advies vragen, maar de Adviesraad kan ook zelf iets aankaarten. “Als we iets tegenkomen waarvan we denken, daar moet iets mee. Zoals als het gaat om onafhankelijke ondersteuning van mensen die hulp willen aanvragen bij de gemeente. Verder gaat het adviseren eigenlijk het hele jaar door. En we worden ook wel betrokken bij het voortraject van nieuw beleid. Dat betekent overigens niet dat we verder geen advies meer uitbrengen. Als zo’n nieuw beleidsstuk er ligt brengen we er ook nog een officieel advies over uit.”

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×