Veel wateroverlast op de Lammenschansweg door hevige neerslag vorig jaar. (Foto: Sleutelstad).

Rekenkamer neemt het riool onder de loep

De Rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp gaat het riool in beide gemeenten onder de loep nemen. Beide gemeenten staan voor de opgave om de verouderde riolering te vernieuwen. Daar gaan miljoenen mee gepaard. De Rekenkamercommissie gaat deze plannen tegen het licht houden en onderzoeken wat de klimaatverandering voor kosten aan het riool gaat meebrengen.

Leiden heeft voor 2022 11,3 miljoen euro gereserveerd voor het riool en Leiderdorp 1,9 miljoen. Te verwachten is dat de kosten de komende jaren toenemen omdat de riolering vernieuwd moet worden en mogelijk aangepast vanwege klimaatverandering. Want de combinatie van verstening en heviger regenbuien stellen hogere eisen aan het riool.

In beide gemeenten is het de bedoeling dat de kosten van de riolering worden gedekt door de opbrengst van de rioolheffing. In Leiderdorp lukt dat net aan. In Leiden waar de rioolheffing recentelijk verhoogd is, gaat dit jaar 94 procent van de heffing op aan het onderhoud. De Rekenkamer gaat onderzoeken of de financiële kostenramingen kloppen en of het beleid voldoende rekening houdt met de toekomstige uitdaging van de waterafvoer.

Het onderzoek wordt in opdracht van de Rekencommissie uitgevoerd door het externe bureau Ambient uit Utrecht.  In oktober van dit jaar hoopt de Rekenkamer het rapport klaar te hebben voor de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp.

 

 

 

Advertentie

Leiden Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×