De Lammenschansdriehoek. (Foto: Sleutelstad)

Leidse woningbouwplannen op schema, alleen betaalbare koop blijft achter

De Leidse woningbouwplannen liggen goed op schema, concludeert demissionair bouwwethouder Fleur Spijker, op basis van de jongste reportage. Van de afgesproken 8.180 woningen die Leiden in 2030 bijgebouwd moet hebben zijn er al 3.060 klaar. En zoals het er nu naar uit ziet worden er de komende jaren beduidend meer woning gebouwd. Er zitten er in totaal zo’n 12.030 woningen in de pijplijn. Alleen zitten daar maar weinig goedkope en middeldure koopwoningen bij. Dat segment blijft achter.

Leiden heeft in regionaal verband afgesproken dat er tussen 2017 en 2030 in de stad 8.180 woningen bijgebouwd moeten worden. Dertig procent daarvan (2.450) moet sociale huur zijn. Ook dat worden er in de praktijk waarschijnlijk fors meer, namelijk 3.180 sociale huurwoningen. Vanaf volgend jaar gaan woningzoekenden daar hopelijk iets van merken want tussen 2023 en 2025 worden er als alles volgens planning verloopt, fors meer sociale huurwoningen opgeleverd. Dat is ook hard nodig, stelt wethouder Spijker naar aanleiding van jongste rapportage Monitor woningbouw. Verwacht wordt namelijk dat de vraag naar sociale huurwoningen de komende jaren blijft toenemen.

Betaalbare koopwoningen
Er worden niet alleen meer sociale huurwoningen gebouwd dan afgesproken, ook het aantal middeldure huurwoningen (tot 1000 euro per maand) en het segment daarboven is relatief goed vertegenwoordigd in de bouwplannen. Dat gaat ten koste van het aantal koopwoningen. De bedoeling was dat veertig procent van die 8.180 woningen koopwoningen zouden zijn maar dat gaat de gemeente op basis van de bouwplannen die nu zijn ingediend, niet halen. Zo zitten er maar 50 goedkope (tot 200.000 euro) en 945 middeldure (tot 300.000 euro) koopwoningen in de pijplijn.

Studentenkamers
Naast deze huur- en koopwoningen moest Leiden tussen 2017 en 2024 ook nog eens 2.700 studenteneenheden bouwen. Dat lijkt met de bouw in de Lammenschansdriehoek te lukken. Er is ongeveer een tekort aan 2.600 studentenkamers in Leiden. De komende jaren wordt een grotere vraag naar studentenhuisvesting verwacht omdat veel studenten de afgelopen jaren thuis zijn blijven wonen, maar nu de pandemie voorbij is wel op kamers willen. Ook verwacht het ministerie van OCW dat het aantal studenten aan de Leidse universiteit en hogeschool met meer dan 6.300 studenten gaat groeien. De universiteit zelf gaat van andere gematigde groeicijfers uit. Zij denkt dat de vraag naar studentenhuisvesting stabiliseert.

Bouwplekken
De gemeente wees eerder in de Verstedelijkingsnotitie een aantal plekken in de stad aan waar deze nieuwbouw grotendeels plaats moet hebben. Dat is de omgeving van het stationsgebied, Centrum Zuidwest, de Lammenschansdriehoek, Groenoord, de Willem de Zwijgerlaan en de Entree Plesmanlaan. Daarnaast zijn er nog een aantal andere plekken in de stad, zoals het Wernink terrein en bedrijventerrein De Waard, waar kansen voor woningbouw zijn.

Alhoewel de planning redelijk op schema ligt kan er niet achter over geleund worden op het gemeentehuis. De wethouder waarschuwt voor vertragingen in de realisatie van de projecten. De gemeente moet haar best doen om die zoveel mogelijk te voorkomen.

Advertentie

Leiden Nieuws Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×