(Foto: Willemien Timmers, Oegstgeester Courant).

Kosten onderhoud openbare ruimte uitdaging bij formatie Oegstgeest

Bij de onderhandelingen tussen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest over een coalitieakkoord wordt de komende tijd gesproken over de gemeentefinanciën. Met name de kosten die zijn gemoeid met het meerjarenonderhoudsprogramma voor onder andere straten en bruggen zorgen voor hoofdbrekens bij de onderhandelende partijen.

Andere zaken waar de partijen afspraken over vastleggen zijn de zelfstandigheid van het dorp en wonen. De komende weken wordt behalve over geld ook gesproken over de portefeuilleverdeling van de wethouders. Partijen verwachten binnen een paar weken een conceptakkoord gereed te hebben.

De afgelopen weken is met name gesproken over wonen, duurzaamheid, economie, afval, mobiliteit, het sociaal domein, vluchtelingen, cultuur, regionale samenwerking en de ambtelijke organisatie.

De onderhandelende partijen leggen hun conceptakkoord te zijner tijd voor aan inwoners en maatschappelijke organisaties, zodat die hun visie erop kunnen geven. Ook de partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens een aparte bijeenkomst van de raad hun mening geven over het conceptakkoord. “Goede ideeën om de beschreven doelen op een betere manier te bereiken zullen worden meegenomen in het definitieve akkoord”, zo beloven de partijen vandaag in een afgegeven verklaring.

De drie partijen hopen dat een nieuw college medio juni kan aantreden.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×