Overleg tussen de coalitie na de inbreng van de oppositiepartijen op het conceptakkoord. (Foto's: Chris de Waard).

Nieuwe wethouders Oegstgeest bekend

De drie partijen die in Oegstgeest de nieuwe coalitie gaan vormen, hebben hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Voor Progressief Oegstgeest is dat oud-fractievoorzitter Tim van Tongeren, D66 schuift de huidige fractievoorzitter Elfred Bus naar voren en voor Hart voor Oegstgeest wordt raadslid Dick de Groot wethouder.

Van Tongeren krijgt de portefeuille Sociaal beleid en duurzaamheid. Daaronder vallen naast duurzaamheid ook de energietransitie, inclusiviteit, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, participatie, sociale zaken en werkgelegenheid, sport en recreatie en vluchtelingen.

Bus wordt wethouder Ruimte en wonen. Daarmee gaat de D66-er ook over afvalbeleid, beheer en onderhoud van de openbare ruimte inclusief hoofdpijndossier MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Dierenwelzijn, economie, groenbeleid, ruimtelijke ordening met daarbij de invoering van de omgevingswet behoren ook tot zijn beleidsgebied.

Hart voor Oegstgeest levert met Dick de Groot de wethouder Financiƫn en bestuur. Daaronder vallen ook bedrijfsvoering, burgerparticipatie, cultuur, monumentenzorg en cultureel erfgoed. Verder gaat hij over grondzaken en grondexploitatie, maatschappelijk vastgoed incl. onderwijshuisvesting, regiozaken en verkeer en mobiliteit.

Emile Jaensch heeft de gebruikelijke burgemeestersportefeuille met communicatie en voorlichting, dienstverlening, integrale handhaving, integriteit, openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, representatie en externe betrekkingen.

  • Dick de Groot
    Dick de Groot
  • Tim van Tongeren
    Tim van Tongeren
  • Elfred Bus
    Elfred Bus
Advertentie

Oegstgeest Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×