Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor waterschapsverkiezingen

Gelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten worden op 15 maart 2023 ook de waterschapsverkiezingen gehouden. Partij ‘Water Natuurlijk’ is daarvoor nog op zoek naar kandidaten. “Mensen met hart voor natuur, landschap en recreatie”, zegt voorzitter Otto Cox.

Wat de waterschappen precies doen, is nog steeds niet algemeen bekend. Cox geeft enkele voorbeelden van zaken waaraan zijn partij de afgelopen jaren heeft gewerkt: “Een pakket aan maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water, een actieplan om biodiversiteit te herstellen, de aanleg van meer natuurlijke oevers en het realiseren van een Bubble Barrier bij Katwijk om microplastics te verwijderen.”

De komende jaren wil Water Natuurlijk zich richten op water sturend laten zijn bij keuzes voor de inrichting van het gebied, herstel van biodiversiteit, verwijderen van medicijnresten en microplastics, werken aan een klimaatneutraal waterschap, circulariteit en terugwinnen van grondstoffen uit zuiveringsinstallaties.

Cox: “Om onze doelen te bereiken, is een sterke fractie met goede kandidaten nodig. Wij zijn op zoek naar deze kandidaten, die namens de partij zitting kunnen nemen in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het vraagt inzet en tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug.” Op www.waternatuurlijk.nl/rijnland/verkiezingen-2023 is de kandidatenbrochure te vinden met alle informatie over het profiel van kandidaten en de procedure. Mensen kunnen zich daar ook aanmelden. De aanmeldingstermijn loopt tot en met 31 augustus.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×