(Foto: Chris de Waard).

Herhaalprik tegen corona voor iedereen van twaalf jaar en ouder

Iedereen van twaalf jaar en ouder krijgt vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact uitgenodigd, daarna alle andere twaalfplussers.

“De herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting”, dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Hij volgt daarmee het advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen een ernstig verloop van de ziekte en sterfte op peil te houden.

“Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd”, aldus de minister. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de zorg bereikbaar te houden en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT-V de nieuwe vaccinatieronde.

Start
Het RIVM nodigt vanaf de tweede helft van september mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte uit om een herhaalprik tegen corona bij de GGD te halen. Dat is de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik, uitgebreid met de mensen jonger dan zestig jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Die laatste groep wordt uitgenodigd door hun huisarts om de prik bij de GGD te halen. Zorgmedewerkers met patiëntencontact worden tegelijkertijd uitgenodigd voor een herhaalprik om de hoogrisicogroepen te beschermen.

Er wordt geprikt met vernieuwde vaccins die betere bescherming bieden dan de huidige vaccins. Deze vaccins moeten nog wel geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat gebeurt naar verwachting de komende weken.

Thuiswonende zestigplussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisartsen worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf.

Daarna kan iedereen vanaf twaalf jaar, die dat wil, een herhaalprik tegen corona halen. Ook mensen die nog helemaal geen vaccinatie tegen corona hebben gehaald kunnen daarvoor nog steeds een afspraak maken bij de GGD.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×