(Foto: Louis Smit)

Merenwijk en Houtkwartier blij met advies over alternatieven voor Rotterdamse restwarmte

Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk en Wijkvereniging Houtkwartier zijn blij met het advies van de Commissie milieueffectrapportage over de zogenoemde WarmtelinQ+. De commissie pleit voor onderzoek naar andere oplossingen om woningen en bedrijven in Leiden duurzaam te verwarmen dan alleen met afvalwarmte uit Rotterdam. De provincie Zuid-Holland had om het advies gevraagd.

“De bewoners in de Merenwijk hadden eerder in een petitie aangegeven dat eerst gekeken moest worden naar alternatieven”, aldus Cent van Vliet, vice-voorzitter van TegenGas Merenwijk. “De bewoners willen betrouwbare gegevens en vergelijkingen zien. Voor hen staat keuzevrijheid centraal.” Ook Wim Scholten van de Wijkvereniging Houtkwartier kan zich vinden in het advies van de commissie: “Leg je niet vast op één oplossing, in dit geval de restwarmte vanuit Rotterdam.”

Volgens Van Vliet kun je door de restwarmte uit Rotterdam wel zeggen dat je aardgasvrij bent, maar de CO2-uitstoot van de afvalverbranding in Rotterdam is vele malen groter dan die van aardgas. Bovendien vindt hij het discutabel om een contract van 40 jaar aan te gaan met een monopolist. Ook is de afvalverbranding in Rotterdam in Chinese handen. Van Vliet vraagt zich af of het wel verstandig is dat Leiden voor zijn warmte afhankelijk wordt van een Chinees bedrijf.

Notitie
De wijkvertegenwoordigers constateren dat het advies van de commissie in lijn is met het besluit dat de Leidse gemeenteraad op 10 maart nam. De raad besloot toen dat meerdere scenario’s om Leiden te verwarmen uitgewerkt moesten worden, ook scenario’s zonder de WarmtelinQ+. De gemeenteraadsleden hadden hun twijfels over WarmtelinQ+ wegens de onduidelijkheid over de kosten, de benodigde bijstook met aardgas in koudere periodes en de herkomst van de restwarmte.

TegenGas Merenwijk stelt dat het in september samen met Wijkvereniging Houtkwartier met een notitie komt, waarin verontrustende cijfers staan over de CO2-uitstoot en warmteverliezen van WarmtelinQ+. Ook willen de wijkverenigingen goedkopere en schonere alternatieven aandragen. “Wij gaan in de schoenen staan van bewoners en proberen antwoord te geven op alle vragen die zij hebben”, aldus Van Vliet.

Duurzaamheid Leiden Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×