Het koeienveld in de Stevenshof is een van de speelplekken die onder handen genomen worden.

Wensen voor herinrichten speelplekken in Roomburg en Stevenshof

Voorafgaand aan de herinrichting van een aantal speelplekken in Leiden heeft de gemeente enquêtes gehouden onder de omwonenden. Het gaat om een speelplek in Roomburg en vier in de Stevenshof.

Een vragenlijst over de speelplek aan de Brinostraat in Roomburg leverde op dat klimmen, glijden en spelen met water het belangrijkste wordt gevonden. Ook willen veel ouders een zandbak en mag het klimrek wel wat hoger en uitdagender worden. Ook wil bijna de helft van de elf buurtbewoners die bij de speelplek wonen graag een tafeltennistafel.

Stevenshof
Bij het Neeltje Lokersepad hebben de bewoners van het verkeersvrije straatje in de Leidse Stevenshof ook aan kunnen geven waar behoefte aan is. Uit de ingevulde enquêtes komt naar voren dat bij de herinrichting van de speeltuin, hoewel vooral bestemd voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, de ouderen niet vergeten moeten worden. Als de kinderen buiten spelen, willen de ouders en grootouders graag andere buurtbewoners ontmoeten. Een jeu de boulebaan vinden de bewoners daarvoor een geëigend middel.

De kinderen zelf willen het liefst glijden, klimmen en schommelen. Ook spelen ze veel op straat. Bij dat spelen willen de ouders wel goed zicht op hun kleintjes houden en daarom moeten de bosjes beter onderhouden worden. Ze moeten wel blijven. Kinderen gebruiken ze om verstoppertje te spelen.

Bij de Annie Coertstraat spelen vaak wat oudere kinderen. Zo tussen de 6 en 10 jaar. Die houden nogal van voetballen en dat zorgt voor overlast voor buurtbewoners. De kinderen willen volgens de paar respondenten op de speelplek graag ‘zwaaien, schommelen en draaien’. Ook zouden er meer bomen, struiken en gras moeten komen. Om verstoppertje te spelen, maar ook als buurttuin voor de bewoners.

Droomspeeltuin
Omdat maar weinig mensen de enquête hebben ingevuld en er bovendien overlast wordt gemeld, gaat de gemeente een extra informatierondje houden in de omgeving van de Annie Coertstraat. Dat gaat via de participatietool De Speeltuinbouwer. Kinderen en volwassenen kunnen daar tot en met 25 augustus zelf hun droomspeeltuin ontwerpen.

Koeien
Juist veel reacties kwamen er uit de Esther de Boer – van Rijkstraat. Alle buurtbewoners maken gebruik van de speelplek die nu vooral is gericht op jonge kinderen tot 5 jaar. De buurt wil graag dat het een plek wordt voor kinderen van alle leeftijden. Liefst in een natuurlijke stijl. Ook waterspel is een gewenst onderdeel voor de speelplek. Net als een fantasiespel. Omdat de speelplek nu bekend staat als de koeien-speelplek wil de gemeente daar kenmerken van terug laten komen in het ontwerp. Voetballen en buurtbewoners ontmoeten wil de buurt graag behouden.

De laatste straat waar de speelplek op de schop gaat is de Emeriatnia Banningstraat. Ook hier is vraag naar een fantasiespel. Ook een afscheiding tussen de speelplek en de overigens niet al te drukke straat staat op het verlenglijstje van de omwonenden. Kinderen willen graag fietsen en skelteren op de speelplek, maar daarvan weet de gemeente al dat dat niet lukt. Er is te weinig ruimte.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×