Inspectie van een dijk (Foto: Robbert van Cleef).

Hoogheemraadschap handhaaft maatregelen tegen droogte

Ondanks de verwachte neerslag blijven de maatregelen tegen droogte van kracht, waaronder de aanvoer van zoet water via de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening. Sluizen gaan beperkt open en de dijken worden geïnspecteerd. Dit meldt Hoogheemraadschap Rijnland, dat de waterhuishouding in onder meer de regio Leiden regelt.

Droogte heeft invloed op de dijken en het waterpeil in Rijnland. Na de hittegolf die vorige week begon, wordt wat neerslag verwacht, maar dat houdt niet in dat er geen tekort meer is aan zoet water. Volgens dijkgraaf Rogier van der Sande helpen alle beetjes. “Maar de natuur en de waterkwaliteit staan nog steeds onder druk en we moeten het beschikbare water zo goed mogelijk beschermen en verdelen”, zegt hij.

Eerder meldde het hoogheemraadschap dat vanuit de Noordzee, maar ook vanuit de grond, zout water oprukt door het tekort aan zoet water. Zout water is schadelijk voor agrarische gewassen en de natuur. Het kost ook meer moeite om drinkwater te maken van zout water.

Oproep
Hoogheemraadschap Rijnland doet een oproep om schade aan een dijk of een kade te melden. Dat kan 24 uur per dag. Extreme droogte en neerslagtekort kunnen leiden tot uitdroging van dijken en kades. Ze kunnen daardoor scheuren en verzakken. Na een melding beoordelen medewerkers van het hoogheemraadschap ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt of verholpen.

 

 

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×