(Foto: Chris de Waard).

Voorschoten vangt tachtig extra statushouders en nareizigers op

De gemeente Voorschoten breidt de crisisnoodopvang in het Van der Valk hotel De Gouden Leeuw aan de Veurseweg uit met tachtig plekken. Het aantal statushouders en nareizigers dat tijdelijk in het hotel woont, komt daarmee op tweehonderd. “Met deze uitbreiding hebben we het maximumaantal opvangplekken bereikt, meldt de gemeente.

Sinds eind juli vangt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) al 120 statushouders en nareizigers op in het hotel. De vluchtelingen wonen er tijdelijk totdat zij in een andere gemeente een woning krijgen toegewezen of met hun gezin herenigd kunnen worden.

Landelijk bestaat er nog altijd een groot tekort aan opvangplekken bij de asielzoekerscentra (azc’s). Het COA heeft daarom eind augustus aan de gemeente Voorschoten gevraagd of er extra opvangplekken gerealiseerd kunnen worden. De gemeente heeft daarop besloten om tachtig extra opvangplekken te verzorgen bij de huidige noodopvanglocatie in De Gouden Leeuw. De locatie is tot 1 februari 2023 beschikbaar voor het opvangen van vluchtelingen.

Op 20 september organiseert de gemeente samen met het COA een informatiebijeenkomst voor de direct omwonenden van het Van der Valk hotel. Voor meer informatie kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website. Hier staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Voor meldingen en klachten die direct met de opvanglocatie te maken hebben, kunnen inwoners terecht bij de locatiemanager van het COA via FMMZVoorschotenNO@coa.nl.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×