(Foto: Louis Smit)

Wethouder Jermoumi: elke jongere aan startkwalificatie helpen

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Zuid-Holland Noord is de laatste jaren iets gedaald, maar er is grote inzet nodig om deze positieve ontwikkeling voort te zetten, juist na de coronacrisis. Het is belangrijk dat iedere jongere een startkwalificatie behaalt.

Dit schrijft de Leidse wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs) aan de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) in de regio in de periode 2019-2021 daalde van 482 naar 463. In Leiden was er een lichte stijging van 144 naar 153. Leiderdorp kwam uit op 26 VSV’ers, Oegstgeest op 22,  Voorschoten op 24 en Zoeterwoude op 3.

Het gemiddelde percentage nieuwe VSV’ers in Zuid-Holland Noord (1,51%) ligt overigens onder het landelijk gemiddelde (1,87%). De regio omvat behalve de genoemde plaatsen ook Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Er zijn een paar hoofdredenen voor voortijdige schooluitval. Sommige jongeren willen liever werken, anderen kampen met psychische problematiek, weer anderen hebben een voor hen verkeerde studie gekozen. Volgens de wethouder wil het ‘regionale VSV-programma 2021-2024’ daar maatregelen tegen nemen. Dat voorziet in de begeleiding van jongeren naar een (leer)werkbaan, zodat ze een duurzame positie op de arbeidsmarkt verwerven. Daarmee wordt ingespeeld op de wens van veel jongeren om in de praktijk te leren.

Kansen
VSV’ers zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die niet beschikken over een startkwalificatie. Dat is een diploma van het HAVO of van het VWO of een MBO-diploma op niveau 2. “In het coalitieakkoord is aandacht voor het vergroten van de kansen van jongeren in een kwetsbare positie”, zegt Jermoumi. “Dat is juist nu relevant omdat door de coronacrisis hun leerachterstand verder is vergroot. Met onze aanpak behalen meer jongeren een startkwalificatie. Dat blijft een belangrijke voorwaarde om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te verwerven, ook in een krappe arbeidsmarkt.”

Makkelijker
Verder organiseren scholen bij psychische problematiek laagdrempelige hulpverlening in afstemming met lokale hulppartners. En met het traject ‘Buitenkans’ krijgen jongeren bij een verkeerde studiekeuze coaching, training en stages om te werken aan persoonlijke doelen. Verder is er extra begeleiding om voor kwetsbare jongeren de stap naar het MBO makkelijker te maken.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Onderwijs Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×