Sven Spaargaren (rechts) wil wooncontainers in het groene buitengebied van Holland Rijnland. (Foto: Chris de Waard).

Oegstgeest worstelt met versnelde huisvesting statushouders

Door de almaar toenemende wooncrisis moeten onorthodoxe maatregelen niet geschuwd worden. Dat vindt raadslid Sven Spaargaren van de Lijst Spaargaren uit Oegstgeest. De afgesplitste VVD-er dient tijdens de gemeenteraadsvergadering volgende week een voorstel in om zo snel mogelijk wooncontainers en flexwoningen in de regio Holland Rijnland te plaatsen om de schrijnende situatie op de woningmarkt te verlichten.

Spaargaren wil er op die manier voor zorgen dat reguliere woningzoekenden, die nu meer dan zeven jaar op een woning moeten wachten, niet de dupe worden van het voorrangsbeleid voor statushouders waarover de Veiligheidsregio’s afgelopen zomer afspraken hebben gemaakt met het Rijk. Voor de Veiligheidsregio Hollands-Midden gaat het om 286 vluchtelingen met een status die binnen zes weken aan een sociale huurwoningen geholpen moeten worden.

Om dat te bewerkstelligen stuurde Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland half juli een memo naar de wethouders en woningbouwcorporaties in de regio met daarin de uitwerking van die verhoogde taakstelling. “Als gevolg van de versnelde huisvesting van statushouders komen er deze zomer minder sociale huurwoningen beschikbaar voor reguliere woningzoekenden.” Vorig jaar ging acht procent van de vrijkomende sociale huurwoningen naar statushouders. Dat waren er 291. In augustus werd ongeveer een derde van die woningen toegewezen aan statushouders. “Door deze versnelling realiseren we de taakstelling.” Over heel 2022 wordt naar verwachting elf procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders toegekend.

Verslaggever Chris de Waard sprak met wethouder Tim van Tongeren en raadslid Sven Spaargaren over het versneld huisvesten van statushouders zonder dat dat ten koste gaat van reguliere woningzoekenden.

Tussenvoorziening
Wethouder Tim van Tongeren vindt het ook onwenselijk als reguliere woningzoekenden nóg langer op een woning moeten wachten doordat statushouders voorrang krijgen. Hij zoekt het echter niet zo zeer in het neerzetten van container- of flexwoningen, maar in tussenvoorzieningen. Hij doelt daarbij op het ombouwen van bestaande panden voor tijdelijke bewoning zoals Oegstgeest eerder deed bij het Hoefijzergebouw en momenteel bij het Dienstencentrum op Landgoed Endegeest. Tijdelijke woningen neerzetten duurt volgens hem ook lang. Jaren. Van Tongeren ziet daarin dan ook geen oplossing voor de huidige woningnood. “Maar snelle oplossingen zijn er sowieso niet”, geeft hij toe. “Ook niet door in te zetten op tussenvoorzieningen. We hebben daarvoor op dit moment geen geschikte panden in beeld.”

Provincie
Spaargaren denkt wel dat er snel verlichting kan worden geboden met tijdelijke woningen. Daarvoor moet dan wel de provincie de blokkades opheffen die er nu nog zijn om te bouwen in het groen. Hij wil dat het college daarover in gesprek gaat met Zuid-Holland. Van Tongeren wil dat niet toezeggen. “Dat is niet aan ons.”

Castricum
Concreet denkt Spaargaren aan de manier waarop de gemeente Castricum eerder omging met het toewijzen van woningen aan statushouders. “De VVD-wethouder daar liet zich niet dwingen om statushouders met voorrang te huisvesten. Dat kunnen wij ook doen. Die voorrang is landelijk geschrapt. We hebben nog wel de plicht om statushouders te huisvesten, maar laten we ze net zo behandelen als gewone woningzoekenden met urgentie. En daarvoor hebben we dus die tijdelijke containerwoningen nodig.” Spaargaren denkt daarbij aan locaties aan de randen van de dorpen in Holland Rijnland. “Niet in Oegstgeest zelf nee. we staan al in de top vijf van dichtbebouwde gemeentes van Nederland.” Volgens wethouder Van Tongeren heeft Oegstgeest voor zo’n oplossing noch de ruimte, noch de financiële middelen.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×