Het gebouw van het Sociaal Pension wordt op termijn gesloopt. (Foto: Chris de Waard).

Leiden krijgt nieuw en groter Sociaal Pension

Het Sociaal Pension van Stichting de Binnenvest aan het Morspad verhuist over enkele jaren naar de nieuwbouw die vanaf begin 2024 verrijst op de huidige plek van het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein 107. Tot eind volgend jaar worden daar Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar daarna maakt het verouderde gebouw plaats voor vijfhonderd appartementen. Het huidige gebouw, een oude kazerne, wordt gesloopt.

Voor het nieuwe Sociaal Pension wordt op de begane grond 3.000 vierkante meter gereserveerd. Daar krijgen veertig tot vijftig mensen met zware psychische en verslavingsproblemen onderdak. Een stuk meer dan de 28 die nu aan het Morspad wonen.

Het nieuwe Sociaal Pension wordt dus groter dan het huidige. Dat heeft ermee te maken dat de vraag naar dit type opvang groeit. Ook gaat het hier om een regionale voorziening. Dat is anders dan bij ‘gewone’ dak- en thuislozen. Voor hen geldt dat gemeenten sinds enkele jaren zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang. Wethouder Julius Terpstra: “Maar het gaat hier om een groep die gespecialiseerde zorg nodig heeft dus dat blijven we in regionaal verband doen.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Terpstra over het nieuwe Sociaal Pension dat in de nieuwbouw aan het Stationsplein komt.

Corporaties aan zet
Voor de ontwikkeling van de nieuwbouw waarvan het Sociaal Pension deel gaat uitmaken, kiest Leiden voor een woningbouwcorporatie. “We gaan deze locatie dus niet voor de hoogste prijs verkopen aan een marktpartij. In het coalitieakkoord hebben we ook afgesproken dat we de corporaties meer in positie willen brengen en daar geven we hier dus invulling aan”, zegt Terpstra. Elders in het Stationsgebied zijn volgens hem overigens nog voldoende plekken waar Leiden wel kan cashen door de grond duur te verkopen.

Muur
De laatste plek in het Stationsgebied waarover nog geen duidelijkheid is, betreft de ‘Berlijnse Muur’ zoals de lange flat met gekleurde kozijnen tegenover het treinstation in de volksmond wordt genoemd. Het gebouw is eigendom van ontwikkelaar Urban Interest. “Met hen zijn we in gesprek over de toekomst van die plek”, zegt terpstra die niet per se uit is op het kopen van het flatgebouw. “Het kan ook zo zijn dat we afspraken kunnen maken over herontwikkeling door de eigenaar zelf.”

Infoavond
Maandag organiseert de gemeente Leiden een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Wethouder Julius Terpstra zal daar tekst en uitleg geven over het besluit dat het college inmiddels heeft genomen. “Net als nu het geval is, komt ook bij de nieuwbouw 24 uur per dag toezicht, zorg en behandeling”, stelt hij alvast geruststellend.

Het nieuwe Sociaal Pension komt naast het spoor in de rood omcirkelde plek.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×