(Foto: Omroep Bollenstreek).

Vervoerder: 'Leerlingenvervoer binnen enkele weken op orde'

Noot Personenvervoer uit Ede dat sinds dit schooljaar het leerlingenvervoer in onze regio verzorgt, belooft aan de gemeente Leiden dat binnen enkele weken alle problemen met het van en naar school brengen van kinderen zijn opgelost. Dat schrijft het Leidse college in antwoord op vragen die D66 en SP eerder stelden naar aanleiding van aanhoudende klachten over kinderen die te laat op school kwamen of na de lessen eindeloos moesten wachten voor ze werden opgehaald.

De gemeente houdt de vinger stevig aan de pols en heeft wekelijks gesprekken met de vervoerder. Aan het begin van het schooljaar, toen de problemen het grootst waren, was er zelfs dagelijks contact. Ook wordt precies bijgehouden hoeveel ritten correct worden uitgevoerd. “We zien progressie in het percentage ritten dat op tijd is en dat wekt vertrouwen”, aldus het college. In augustus werd 81,05 proecent van de heenritten op tijd uitgevoerd en 81,98 procent van de terugritten. In september was dat 85,5 procent van de 3.338 heenritten en 90,78 procent  van de 3.428 terugritten. In Leiden maken 220 kinderen gebruik van leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.

Een rit wordt als ‘correct uitgevoerd’ geteld als een leerling op tijd op school is en binnen vijftien minuten na schooltijd wordt opgehaald. Dat er bij de start veel problemen waren, heeft meerdere oorzaken. Zo viel het nieuwe schooljaar samen met de overstap naar een nieuwe vervoerder, waardoor tegen kinderziektes werd aangelopen. Ook het landelijke tekort aan chauffeurs speelt de vervoerder parten. Inmiddels zijn er wel voldoende mensen geworven, maar die kunnen nog niet allemaal worden ingezet. Een deel volgt nog een interne opleiding bij Noot Personenvervoer en ook zijn er nog nieuwe chauffeurs die de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nog niet binnen hebben.

Momenteel worden vijf van de vijftig Leidse routes nog gereden met tijdelijke chauffeurs. Dat zorgt nog voor vertraging omdat ze de routes niet goed kennen. In de loop van oktober hebben alle leerlingen volgens Noot een vaste chauffeur en moeten de problemen tot het verleden behoren. Het bedrijf informeert alle ouders deze week per brief over de stand van zaken.

Mocht Noot de nu gedane beloftes niet waar (kunnen) maken dan kan de gemeente het bedrijf verplichten om een onderaannemer in te schakelen om bij te springen. Ook kunnen dan boetes worden opgelegd van ten hoogste vijfentwintig procent van de door Noot ingediende facturen voor het leerlingenvervoer. Uiteindelijk kan het contract worden ontbonden. Volgens de gemeente Leiden zijn al deze maatregelen voorlopig niet aan de orde. “Er is vooralsnog voldoende vertrouwen, maar uiteraard houden we een kritische vinger aan de pols.”

Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×