Wethouder Ashley North kan de gemeenteraad opnieuw vrolijk nieuws melden. Leiden krijgt miljoenen extra van het Rijk. (Foto: Chris de Waard).

Leiden incasseert opnieuw miljoenenmeevaller

Leiden krijgt opnieuw vele miljoenen extra van het Rijk. Dat blijkt uit de zogeheten ‘septembercirculaire’ van het kabinet. Elk voorjaar en najaar stuurt de regering een tussentijdse update over de rijksgelden die gemeenten kunnen verwachten uit het Gemeentefonds.

De najaarsbrief kwam net te laat om verwerkt te kunnen worden in de vorige week gepresenteerde begroting voor 2023. Daarin kondigde wethouder Ashley North van financiën al een aantal flinke incidentele meevallers aan. Nu komen daar dus nog de nodige miljoenen bovenop. Op basis van de septembercirculaire kan Leiden een plus van 6,4 miljoen vrij besteedbare euro’s noteren.

Over het lopende boekjaar 2022 ontvangt Leiden alsnog ruim zes miljoen euro extra. In 2023 en 2024 gaat het om 5,4 miljoen en in 2026 om ruim 4,5 miljoen euro. Daar staan deels ook extra taken tegenover. Als de daarmee gemoeide bedragen worden verrekend met de extra rijksuitkering blijft er nog steeds een positief saldo over van 2,5 miljoen in 2023, 1,7 miljoen in 2024, 1,2 miljoen in 2025 en twee ton in 2026.

Chris de Waard vroeg wethouder Ashley North van financiën naar de extra miljoenen.

Zorgakkoord
Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit Leiden ook een zorgakkoord met het Rijk. Daarin worden onder meer afspraken gemaakt over meer preventie. Door op die manier steviger in te zetten op de gezondheid van mensen wil de overheid de vraag inperken en de daarmee gepaard gaande zorgkosten beheersen. Het gaat vooralsnog om een akkoord onder voorwaarden. Voordat er sprake is van een definitief akkoord willen de gemeenten een structurele oplossing voor de groei van het Gemeentefonds vanaf 2026.

GALA
Voor de uitvoering van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) krijgen de gemeenten ook extra middelen van de rijksoverheid. Landelijk gaat het om forse bedragen. Zo komt er structureel 150 miljoen euro beschikbaar voor regionale preventiemaatregelen, 1,4 miljard euro (tot 2026) voor IZA-transformatiemiddelen en 180 miljoen euro voor een lokaal preventieprogramma dat de naam GALA meekrijgt. Dat staat voor ‘gezond en actief leven akkoord’.

Abonnementstarief
Tenslotte stelt het Rijk nog 110 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het abonnementstarief. Dat laatste is gemeenten al jaren een doorn in het oog. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan iedereen na een indicatie een beroep doen op huishoudelijke hulp aan huis. Daarbij geldt voor iedereen een vast maandtarief van negentien euro. Ongeacht inkomen of vermogen van de aanvrager. Gemeenten leggen daar enorme bedragen op toe.

Hoeveel van de in het vooruitzicht gestelde extra middelen Leiden op de rekening kan bijschrijven is nu nog niet duidelijk. Zodra er een definitief zorgakkoord ligt, wordt duidelijk hoe de gelden verdeeld worden. In het voorjaar van 2023 komt de gemeente dan met een overzicht van de financiële consequenties.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×