Wethouder Ashley North (links) overhandigt de gemeentebegroting aan plaatsvervangend voorzitter van de raad Antoine Theeuwen. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Leiden blijft ook komende jaren flink lenen

Wethouder Ashley North van financiën heeft de gemeentelijke programmabegroting 2023-2026 aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Antoine Theeuwen.

De programmabegroting beschrijft wat de gemeente volgend jaar wil doen, wat dat mag kosten en hoe dat wordt betaald. Lenen is in elk geval een belangrijk onderdeel van het antwoord op die laatste vraag. Ondanks alle ambities en kostenstijgingen, gaat Leiden nergens op bezuinigen. “Daar hebben we bewust voor gekozen. Er is ook geen aanleiding voor”, zegt North in een toelichting op de begroting.

De opgaven en de daarmee gepaard gaande uitgaven die in de begroting zijn opgenomen, komen vooral uit het eerder dit jaar gesloten beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden’ waarin GroenLinks, D66, de PvdA en het CDA afspraken maakten voor de periode 2022-2026. “Leiden moet een leefbare, groene en duurzame stad worden”, somt North op. “Om dat ook in de toekomst zo te houden, is het belangrijk om te investeren. De gevolgen van klimaatverandering zien we ook nu al in de stad. Droogte bijvoorbeeld, en hittestress. Dat aanpakken is echt nodig.”

Schulden
Om alle ambities te realiseren, blijft Leiden de komende jaren dus ook flink bijlenen. Dat extra geld is volgens North echt nodig en net als bij het vorige college kijkt Leiden vooral naar de betaalbaarheid van die toenemende schuld en niet zozeer naar de hoogte ervan.

Incidenteel geld
Om ervoor te zorgen dat projecten waarover de raad al heeft besloten ook met de enorme inflatie en oplopende rentekosten toch door kunnen gaan, zet Leiden extra geld apart om die extra kosten op te vangen. “Behoedzaam omgaan met de gemeentefinanciën” zegt North in ongeveer elke zin. Leiden kan dat nu doen dankzij veel extra geld dat de komende jaren via het Gemeentefonds binnenkomt. Het gaat om tientallen miljoenen per jaar en in totaal om meer dan honderd miljoen euro. “Maar het is allemaal incidenteel geld”, benadrukt North die het Rijk, net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) oproept om snel duidelijkheid te verschaffen over structureel extra geld voor de gemeenten.

Structureel
Met incidenteel geld kan Leiden incidentele kosten dekken. Maar de stad heeft behoefte aan duidelijkheid voor het aangaan van langjarige verplichtingen zoals het vervangen van schoolgebouwen en het klimaat adaptief maken van de wijken. “Pas als het Rijk extra geld het label ‘structureel’ geeft, mogen wij dat ook doen. Het gaat niet zozeer om een langere termijn waarbinnen extra geld beschikbaar is, want dan blijft het incidenteel geld.”

De programmabegroting 2023-2026 staat op programmabegroting.leiden.nl.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×