De Rijnzichtweg en -brug worden helemaal afgesloten voor autoverkeer. (Foto's: Chris de Waard).

Autoluwe Leidse binnenstad komt steeds dichterbij

De Leidse gemeenteraad buigt zich volgende maand over het afsluiten van de Morsweg voor doorgaand autoverkeer en het weren van bussen uit de Stationsstraat en de Steenstraat. Ook het verkeersluw maken van de Prinsessekade, Kort Rapenburg, Turfmarkt en Nieuwe Beestenmarkt hoort bij de plannen die dinsdag zijn vastgesteld door het college van b en w.

De wens om de helft van de bussen uit de Breestraat te weren en het gebied tussen station en centrum busvrij te maken, dateert al uit 2009. Jaren van discussie en onderzoek volgden en ook moesten eerst enkele grote infrastructurele projecten zijn uitgevoerd. De Rijnlandroute, de Leidse Ring Noord en de Centrumroute. Die laatste is inmiddels bijna klaar, aan de rondweg om Leiden en Leiderdorp wordt hard gewerkt.

Dat het college nu de knoop heeft doorgehakt komt doordat verkeersonderzoeken nu zijn afgerond en uitwijzen dat wat Leiden al zo lang wil, ook echt kan. Het moet leiden tot een binnenstad die verkeersveiliger en groener is en bij de Morsweg, al jaren bekend als verkeersriool, moet ook de luchtkwaliteit sterk verbeteren.

Verkeerswethouder Ashley North over het besluit om delen van de Leidse binnenstad autoluw te maken en bussen om te leiden.

Bussen
De bussen die in de toekomst niet meer via de Stationsweg, de Steenstraat, de Prinsessekade en het Kort Rapenburg gaan rijden, volgen over enkele jaren een nieuwe route via de Morsweg en het Noordeinde. Daar kunnen ze rechtdoor de Breestraat in en uit. De rest van de stadsbussen gaat via de Centrumroute rijden. Vanaf Leiden Centraal dus over het Schuttersveld, de Langegracht en de Hooigracht.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Transvaal
Dat het bussen in twee richtingen kan worden afgewikkeld via de Morsweg komt volgens North omdat al het doorgaande autoverkeer daar verdwijnt. Op de Rijnzichtbrug komt een knip voor autoverkeer. Er blijven alleen bussen en fietsers rijden. Bewoners van de wijk Transvaal kunnen nog wel bij hun woningen komen. Zowel via de Morsweg vanuit de richting van het station als via de tunnel onder het spoor bij de Lage Morsweg. North: “In totaal verdwijnt 85 procent van het gemotoriseerde verkeer uit de Morsweg.”

Turfmarkt
Het gebied rond de Beestenmarkt wordt ook helemaal autoluw. Via de Steenstraat rijden op termijn dus geen bussen meer en aan de overkant van het water wordt de Turfmarkt helemaal afgesloten voor verkeer. Daar rijden in de toekomst geen auto’s meer, maar ook geen bussen. “Het is nu een hartstikke drukke verkeersgoot die de binnenstad ontsiert”, vindt wethouder North die al mooie pleinen voor zich ziet in het gebied. “Met meer ruimte voor terrassen en voor voetgangers en bewoners.”

Oude Vest
In een later stadium moet ook de Oude Vest van blik ontdaan worden. “Dat is opgenomen in de Agenda autoluwe binnenstad”, zegt North. “Maar dat zit niet in de plannen die we nu gaan uitvoeren. Te zijner tijd gaan we daarover uitgebreid in gesprek met de bewoners.”

Volgorde
Welke werkzaamheden het eerst uitgevoerd gaan worden, moet rond de zomer van 2023 duidelijk zijn. “Mijn ambitie is echt om de Morsweg als eerste aan te pakken”, zegt Ashley North. “De bewoners daar wachten al zo lang op een veilige straat en schonere lucht, mar we hebben nog even wat tijd nodig om te kijken of het ook kan.” De wethouder denkt overigens van wel  omdat het verkeer de komende jaren langzaam groeit. De eerste jaren lukt het namelijk nog wel met de verkeersafwikkeling rond de wijken.

Corbulotunnel
Om dezelfde reden voorziet hij ook geen problemen door het uitstel van de ingebruikname van de Corbulotunnel. Dat is het tunneldeel van de Rijnlandroute tussen A4 en A44. De oplevering daarvan is nu voorzien in de herfst van 2024. Een stuk later dan eerder gepland, doordat eerder dit jaar apparatuur en materialen verloren gingen bij een brand op het werkterrein.

Knelpunten
Wethouder Ashley North is enthousiast over de uitkomsten van de verkeersonderzoeken. Er zouden de komende jaren door de autonome groei van het verkeer en de circa 10.000 woningen die Leiden tot 20230 wil bijbouwen op meerdere plekken knelpunten ontstaan in wijken. De maatregelen die nu genomen gaan worden om de bussen om te leiden en delen van het centrum autoluw te maken, gaan ervoor zorgen dat autoverkeer alternatieve routes gaat rijden. “Het blijkt dat de knelpunten die sowieso zouden ontstaan in de gelijk met de te nemen maatregelen voor de autoluwe binnenstad opgelost kunnen worden.” Het gaat om de wijken Stevenshof, Hoge en Lage Mors.

Rotondes
Onder meer de Dr. Lelylaan en de Stevenshofdreef worden in de toekomst veel drukker. Om het verkeer ook dan in goede banen te leiden worden de twee toegangspunten tot de wijk de komende jaren aangepakt. Bij de Groote Vink is al helemaal duidelijk hoe de herinrichting er uit gaat zien. Daar wordt onder meer een rotonde aangelegd en komt er een nieuwe verbindingsweg naar Voorschoten via de nieuwe wijk het Fortuyn van Voorschoten waarvan de bouw onlangs van start ging. Aan de kant van de Haagse Schouw worden waarschijnlijk alle drie de bestaande rotondes juist vervangen door kruispunten met verkeersregelinstallaties.

Nieuws Autoluwe Binnenstad


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×