Terpstra, Kreber en Roodenburg geven het startsein voor het Signaalpunt Eenzaamheid. (Foto: Roeland Van Wely)

Voor eenzame Leidenaren is er nu Signaalpunt Eenzaamheid

Wil je eenzame mensen helpen, dan zal je allereerst moeten weten wie eenzaam is. Daarom heeft de gemeente Leiden het Signaalpunt Eenzaamheid opgezet. Leidse ondernemers worden nu nadrukkelijk gevraagd mee te helpen met het opsporen van de eenzamen. Wethouder Julius Terpstra, Lois Kreber van Incluzio en Spar-filiaalmanager Lisa Roodenburg gaven vrijdag het startsein voor het project.

“Elf procent van de Leidenaar is eenzaam”, vertelt Terpstra. “Dat betekent dat deze Leidenaren weinig menselijk contact hebben. Maar die mensen komen vaak nog wel in de winkel voor boodschappen of gaan naar de kapper. Het idee achter het Signaalpunt Eenzaamheid is dat wij als gemeente, welzijnsinstelling Incluzio en ondernemers de handen ineen slaan om eenzaamheid tegen te gaan.”

“Heel mooi dat wij als buurtwinkel kunnen aansluiten bij dit project”, zegt Roodenburg. “Wij krijgen dagelijks met eenzame mensen te maken. Mensen komen hier soms meerdere keren per dag alleen voor een praatje. Je toont echt interesse voor de klant en vraagt hoe het met ze gaat. Met de komst van het Signaalpunt Eenzaamheid kunnen we nu laagdrempelig mensen aanmelden bij welzijnsorganisatie Incluzio.”

Jezelf aanmelden
René Rentinck is van Innoveere, de landelijke verspreider van het signaalpunt tegen eenzaamheid: “Als wij aan ondernemers vragen, maak je je weleens zorgen om een klant, dan zeggen ze bijna allemaal ja. Ze komen vervolgens met voorbeelden en geven aan niet te weten wat ze moeten doen. De meeste ondernemers zijn bereid om aandacht aan hun klanten te besteden. Maar er zit wel een grens aan hoeveel tijd ze kunnen vrijmaken voor iemand.”

“De gemeente kent talrijke initiatieven, vrijwilligers en professionals die meer tijd en continuïteit kunnen bieden. Het is belangrijk dat de ondernemer weet hoe iemand die passende hulp kan krijgen. Daarbij wordt goed gelet op de privacy van betrokken. Als hulp is aangeboden en de persoon wil hulp, dan wordt het signaal vernietigd. Als de persoon geen hulp wil, wordt het signaal ook vernietigd. In alle gevallen verdwijnt het signaal en daar letten wij heel goed op.”

“In Rotterdam wordt overigens 25 procent van de signalen afgegeven door mensen die zichzelf eenzaam voelen. In Zeist is dat zelfs 50 procent. Dus het is heel goed mogelijk dat mensen zichzelf signaleren als ze een formulier of folder zien. Ook voor hen is dit een makkelijkere weg naar hulp. Bij een melding wordt je benaderd met de vraag ‘Hoe gaat het met je en waar kunnen we je mee helpen?'”, aldus Rentinck.

Ondernemers krijgen binnenkort informatie over het project van de gemeente.

Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×