De werkzaamheden aan de N206. (Foto: Omroep West)

Schadelijke stoffen gevonden in water bij RijnlandRoute

In het water onder de vernieuwde Tjalmaweg in Katwijk zijn mogelijk schadelijke stoffen gevonden. De gemeente Katwijk denkt dat die stoffen verband houden met de omstreden bouwstof Beaumix, die is gebruikt tijdens de werkzaamheden aan de Tjalmaweg. In mei werd de weg heropend.

De schadelijke stoffen zijn gevonden in het water in een kelder onder de weg. In die kelder wordt regenwater opgevangen, dat er via de weg en bermen naartoe stroomt. Vanwege de mogelijk schadelijke stoffen blijft het drainagewater voorlopig in de kelder en wordt niet meer afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Beaumix is een bouwstof die als as overblijft na de verwerking van restafval in afvalcentrales. Voordat dat restafval wordt verbrand, worden zoveel mogelijk metalen, plastic en recyclebare materialen gehaald. Maar in de bouwstof die overblijft kunnen daarvan nog wel kleine hoeveelheden achterblijven.

156.000 ton
De provincie Zuid-Holland was opdrachtgever van de vernieuwing van de Tjalmaweg, onderdeel van de nieuwe RijnlandRoute tussen de N206 bij Katwjik, de N44 bij Leiden en de A4 bij Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden is 156.000 ton Beaumix gebruikt. Dat gebeurde onder meer bij Valkenburg, om te zorgen voor voldoende gewicht onder het verdiepte en verbrede deel van de weg.

Volgens bouwer Boskalis was die grote hoeveelheid Beaumix nodig om ervoor te zorgen dat de weg stabiel blijft. De waterdruk onder de verdiepte weg was zo groot dat er meer neerwaartse druk nodig was om de weg op z’n plaats te houden.

Batterijen en plastic
Het gebruik van Beaumix leidde tot onrust onder omwonenden van de weg. Zij vonden in het gebruikte materiaal onder meer batterijen en plastic. Bewonersorganisatie Katwijk Smart Village (KSV) deed een eigen onderzoek en vond in bodemmonsters hoge concentraties zware metalen, zoals chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink. Die concentraties waren veel hoger dan de wet toestaat. Het gemeentebestuur van Katwijk noemde Beaumix zelfs ‘gelegaliseerde troep’.

Maar na onafhankelijk onderzoek van de gemeente Katwijk bleek dat de overschrijdingen onder de wettelijke norm lagen en werd besloten dat de vervuilde grond mocht blijven liggen. De gemeente liet daarop wel weten de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rond de Tjalmaweg voor een periode van tien jaar te gaan monitoren. Deze week maakten de gemeente en de provincie Zuid-Holland de eerste resultaten bekend.

Gevolgen niet precies duidelijk
Die metingen voldoen aan de kwaliteitsnormen voor het oppervlakte- en grondwater. Maar in het water dat in de kelder onder de weg wordt opgevangen, zijn stoffen aangetroffen die afkomstig lijken uit Beaumix. Dat baart de gemeente zorgen, ook omdat niet precies duidelijk is wat de gevolgen zijn van het lozen van dat water voor het milieu en de volksgezondheid. Ook het hoogheemraadschap Rijnland bevestigt dat de gemeten waarden niet wenselijk zijn voor het oppervlaktewater.

Volgende stappen
Om ‘risico’s voor de volksgezondheid en het milieu uit te sluiten’, heeft Katwijk daarom het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie gevraagd maatregelen te nemen. Het lozen van het drainagewater is meteen stopgezet. De provincie zegt nu te gaan kijken welke maatregelen er nodig zijn om ‘in de toekomst het drainagewater verantwoord af te voeren op het oppervlaktewater, dan wel op welke andere wijze dit kan worden afgevoerd’. Wat de volgende stappen zijn en wanneer die eventueel zullen worden genomen, is nog niet bekend.

Regio Beaumix


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×