Vooral in en na het broedseizoen zorgen meeuwen voor overlast. (Foto: Louis Smit)

Gemeente Leiden: 'Voer meeuwen niet'

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken in de stad, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus. Daarom roept de gemeente Leiden haar inwoners op om meeuwen niet te voeren.

“Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen is nog altijd de aangewezen manier om meeuwenoverlast te verminderen”, zo laat de gemeente weten. “Een schoon dak is niet aantrekkelijk voor meeuwen. Haal daarom op een dak met kiezels oude meeuwennesten weg en verwijder bladeren en ander organisch materiaal en spoel het goed schoon met water.”

Inwoners wordt ook gevraagd vuilniszakken in containers te gooien. Dat voorkomt dat meeuwen vuilniszakken openscheuren op zoek naar voedsel en zo voor een enorme bende op straat zorgen.

Verbod
Schade toebrengen aan nesten van meeuwen mag overigens niet. Dat geldt als een strafbaar feit en daarop zijn hoge boetes van toepassing. De vogels zijn beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming.

Een meeuw met kuikens op een Leids dak . (Foto: Chris de Waard)

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×