Het gebied bestaat momenteel uit graslanden en kassen. (Foto: PDOK)

Oegstgeest onderzoekt woningbouw westelijk gedeelte Kamphuizerpolder

De gemeente Oegstgeest en ontwikkelaar BPD gaan onderzoeken of er woningbouw mogelijk is in het westelijk deel van de Kamphuizerpolder in Oegstgeest. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken of op gebieden als milieu, groen, water, biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte is voor nieuwe woningen.

Het gebied ligt in de buurt van andere nieuwbouwprojecten in Oegstgeest en Rijnsburg en zou de gebieden Oegstgeest aan de Rijn, ’t Duyfrak en Frederiksoord-Zuid met elkaar  verbinden.

Kassen
Het gebied bestaat momenteel uit graslanden en kassen. Eventuele nieuwbouw zou in plaats van de bestaande bebouwing moeten komen, om zo het gebied groen te houden. Dit is een uitgangspunt voor alle nieuwbouw in Oegstgeest. De zogenaamde rood-voor-rood-regeling schrijft voor dat gesloopte bebouwing vervangen mag worden, maar dat er niet meer vierkante meters teruggebouwd mogen worden. Ook mag er niet gebouwd worden ten koste van groen.

Over de soort en hoeveelheid woningen die in het gebied moeten komen is nog niets bekend. Dat moet blijken uit het haalbaarheidsonderzoek. Wel zouden er goede kansen zijn voor de bouw van 30 procent sociale huurwoningen.

Ook zou 35 procent van de woningen in het middeldure huur moeten komen te vallen. Dit alles met de voorwaarde dat het groen in het gebied ontwikkeld wordt en toegankelijk wordt gemaakt. Ook zouden de plannen bij moeten dragen aan de klimaatadaptatie.

 

 

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×