De Viersprong in Leiden-Noord is een van de scholen waar al ervaring is opgedaan met een brugfunctionaris. (Foot: De Viersprong)

Leiden trekt 640.000 euro uit voor extra ondersteuning basisscholen

De gemeente Leiden tuigt een subsidieregeling op voor basisscholen die extra ondersteuning nodig hebben voor het voorkomen of verhelpen van achterstanden. Met het geld, 80.000 euro per school voor een periode van twee jaar, kunnen zogenoemde brugfunctionarissen worden aangesteld.

Zo’n brugfunctionaris biedt laagdrempelige hulp aan ouders en verwijst hen door naar organisaties in de stad die hen kunnen helpen bij vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld armoede. Vanaf het komende schooljaar kunnen scholen in het primair onderwijs gebruik maken van de regeling. De aanvraag moet dan wel voor 1 juni zijn ingediend. Met de 640.000 euro die Leiden ervoor uittrekt, kunnen acht scholen gebruik maken van de regeling.

De Leidse regeling vormt een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het Rijk. Wethouder Jermoumi (kansengelijkheid, onderwijs) hoopt daarmee vooral Leidse scholen te kunnen ondersteunen die niet in aanmerking komen voor de Rijksregelingen. “Het is een voorbeeld van de Leidse Gelijke Kansen Aanpak, waarbij we als gemeente ongelijk investeren om gelijke kansen te realiseren.”

In Leiden is al geëxperimenteerd met twee brugfunctionarissen en uit de evaluatie bleek volgens wethouder Jermoumi dat ze heel succesvol waren. De proef werd gedaan door Jes Rijnland en die gaat waarschijnlijk ook de komende twee jaar aan de slag met de brugfunctionarissen.

Leiden Maatschappij Onderwijs Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×