De leiding van Gasunie/WarmtelinQ moet industriële restwarmte naar Leiden brengen voor de verwarming van woningen. (Foto: Omroep West)

Commissie: 'Milieurapport warmteleiding naar Leiden compleet'

Het milieueffectrapport voor de warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden is nu compleet. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage over een aanvulling op het rapport. De provincie Zuid-Holland had de commissie gevraagd die te toetsen.

Volgens de commissie bevat het rapport nu alle informatie om het milieubelang mee te kunnen wegen in de besluitvorming over het plan. “Alles wat erin moet staan, staat er nu in”, zegt woordvoerder Daan de Wit.

Gasunie/WarmtelinQ wil een warmtetransportleiding aanleggen van Rijswijk naar Leiden. Die stelt de gemeente Leiden in staat om restwarmte van de industrie in het Rotterdamse havengebied te gebruiken voor de verwarming van woningen. In de Leidse gemeenschap is dit overigens niet onomstreden.

Weidevogels
De Commissie voor de milieueffectrapportage gaf eerder aan dat belangrijke milieu-informatie ontbrak. De aanvulling op het rapport maakt nu echter duidelijk op welke manier weidevogels beschermd worden. Ook is aangetoond dat de aanleg van de warmtetransportleiding geen effect heeft op de Neder-Germaanse Limes, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

Verder is concreet gemaakt in hoeverre er sprake is van mogelijke geluidhinder bij de aanleg van de leiding en hoe bij storingen de stikstofuitstoot gecompenseerd wordt, zo stelt de commissie. Zij is onafhankelijk en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zelf schrijft zij geen milieueffectrapporten.

 

Duurzaamheid Economie Leiden Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×