(Foto: Chris de Waard)

Provincie sluit 2023 af met positief resultaat van ruim 36 miljoen euro

De provincie Zuid-Holland heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van 36,2 miljoen euro. Het is de eerste financiële terugblik van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten sinds de verkiezingen.

De afwijking tussen de begroting en de jaarrekening bedraagt zes procent. “Dat betekent dat de realisatiekracht van de provincie Zuid-Holland ten opzichte van 2022 niet is afgenomen. Het kan natuurlijk altijd beter en daar werken we ook komend jaar weer aan. Wel is het zo dat de provincie voor realisatie vaak ook afhankelijk is van andere partijen en niet alleen zelf het resultaat beïnvloedt”, zegt gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (Financiën) in een toelichting op de cijfers. “Andere factoren die een rol spelen zijn personeelsschaarste en een tekort aan aannemers en materialen. Ook kunnen er vertragingen optreden in vergunningverlening door bijvoorbeeld stikstof en juridische procedures.”

Ondanks het overschot geeft de gedeputeerde wel een winstwaarschuwing: “We zijn tevreden met het resultaat en toch moeten we scherp aan de wind blijven zeilen. De provincie Zuid-Holland loopt al sinds jaar en dag miljoenen mis uit het provinciefonds door een eerder gemaakte ongecorrigeerde rekenfout. De correctie wordt verwacht met het vaststellen van een nieuwe verdeling van het provinciefonds, die meermaals op de lange baan is geschoven en waarover tot op de dag van vandaag geen zekerheid is.” Provincies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het geld dat zij ontvangen uit het provinciefonds en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting

Het eigen vermogen van de provincie is toegenomen. Daarvan is bijna 230 miljoen euro nog niet bestemd. Zuid-Holland lijkt daardoor voldoende in staat om eventuele tegenvallers op te vangen. De komende jaren wordt 150 miljoen euro van het eigen vermogen ingezet voor ambities uit het coalitieakkoord.

Realisaties
Afgelopen jaar zijn een aantal flinke projecten gerealiseerd of in een afrondende fase gekomen. De provincie noemt bijvoorbeeld de RijnlandRoute bij Leiden, de verbrede N206 Tjalmaweg is inmiddels is opgeleverd en de Europaweg waarvoor onlangs de opdracht is gegund. Ook is de Corbulotunnel in de N434 verder afgebouwd. Deze weg gaat naar verwachting open op 5 juli 2024.

21.000 woningen
In de strijd tegen de woningnood is er flink ingezet op het vergroten van de woningvoorraad. Er zijn in Zuid-Holland vorig jaar 21.000 woningen bijgebouwd.

Leiden Maatschappij Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×