Lintjesregen 2024 Voorschoten
Burgemeester Stemerdink reikte op Kasteel Duivenvoorde aan zeven Voorschotenaren een lintje uit. (Foto's: Voorschotense Krant)

Zeven lintjes uitgereikt in Voorschoten

Bij de lintjesregen in Voorschoten mocht burgemeester Nadine Stemerdink aan zeven inwoners een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Dat gebeurde op Kasteel Duivenvoorde. Alle zeven inwoners waren met een smoes naar Kasteel Duivenvoorde gelokt. Van een verjaardagslunch tot een wandeling in het park, een uitreiking voor iemand anders, tot zelfs een afspraak met de minister.

De gedecoreerden:

Prof. dr. Sabine Roeser (53) – Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Sabine Roeser is niet alleen de enige vrouw in het gezelschap, ze kreeg ook nog eens de hoogste onderscheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sabine Roeser is hoogleraar ethiek aan de TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Sinds drie jaar is zij hoofd van de afdeling Values, Technology and Innovation. Haar onderzoek kan nieuw licht werpen op zaken zoals kernenergie, klimaatverandering en volksgezondheid. Zij heeft de relatie tussen omgang met risico’s en menselijke emoties op de kaart gezet.Sabine Roeser is ook opleider en begeleider op universiteiten in Amsterdam, Delft en Twente, ze is lid van diverse adviesraden en nationale en internationale editorial boards; maakte deel uit van selectie- en evaluatiecommissies en was lid van vele academic boards. Zij ontwikkelde een nieuwe strategie voor het onderwijs in technische ethiek om te komen tot verplichte ethiekcursussen voor alle bachelor- en masterstudenten aan de TU Delft.

In 2013 ontving zij de ‘PhD supervisor of the year’-award van de promotieraad van de Nederlandse onderzoekschool in de wijsbegeerte. Eerder al, in 2001, ontving zij samen met een collega een prijs van de Raad van Bestuur van de VU Amsterdam voor haar voorstel om het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies te vergroten. Op 1 januari 2022 werd prof. dr. Roeser benoemd tot lid van de Gezondheidsraad vanwege haar bijzondere deskundigheid op haar onderzoeksterrein. Sinds mei 2021 is zij lid van de beraadsgroep van de Gezondheidsraad.

Marjolein Altena in gesprek met Prof. Sabine Roeser

Bert Dedden (75) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dedden werd in 2007 vicevoorzitter van het Rode Kruis, afdeling Voorschoten en later voorzitter. Eind 2015 legde hij deze functie neer.
In 2008 werd Dedden, generaal-majoor der infanterie b.d., benoemd tot plaatsvervangend lid, en in 2010 als lid, van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. In 2015 werd hij secretaris van de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde. Hij begeleidde nieuw benoemde ridders en verzorgde onder andere de jaarlijkse bijeenkomst. Daarnaast was hij namens de vereniging aanwezig bij diverse herdenkingsceremonies, waaronder bij de Grebbeberg en in Margraten.

Vanaf 2011 zorgde Bert Dedden voor de begeleiding van de Engelse veteraan Kenneth Mayhew, drager van de Militaire Willems-Orde sinds 1946, tijdens zijn bezoek aan Nederland. In 2021 overleed Mayhew.
Van 2013 tot 2021 was Bert Dedden algemeen voorzitter van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, de BNMO. Hij had de dagelijkse leiding over de Bond en heeft er onder andere voor gezorgd dat er een afdeling Politie is toegetreden tot de BNMO.
Tenslotte is Bert Dedden sinds 2022 voorzitter van de Voorschotense Zonnebloem.

Na de uitreiking sprak Marjolein Altena met Bert Dedden  

Ed de Meijer (78) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ed de Meijer werd op 18-jarige leeftijd natuurwacht bij IVN afdeling Den Haag en Omstreken. Hij was de initiator, samensteller en redacteur van het kwartaalblad ‘Natuur en Den Haag’ (huidige titel ‘Duizendblad’) en het wandelingenprogramma ‘Stappen in de Natuur’, dat nog steeds loopt. Daarnaast organiseerde en coördineerde hij de werkgroep Natuurbeheer. In 2022 werd hij erelid van IVN afdeling Den Haag en Omstreken vanwege zijn jarenlange praktische en bestuurlijke verdiensten voor de vereniging, waaronder zijn inzet als voorzitter van IVN afdeling Den Haag en Omstreken; voorzitter van IVN district Zuid-Holland/Zeeland en vicevoorzitter van het landelijk IVN.

Ed de Meijer was bestuurslid bij de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland en is in verschillende periodes lid geweest van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het inliggende Waterschap De Oude Rijnstromen.  Sinds 2011 is Ed de Meijer betrokken bij de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde. Daarnaast is hij coördinator van de Weidevogelwacht. In 2016 was hij een van de oprichters van Coöperatie De Groene Klaver, een van Nederlands gecertificeerde verenigingen voor Agrarisch Natuurbeheer.

Sinds 2016 is hij secretaris van BoerenNatuur Zuid-Holland én lid van het kernteam en het Bestuurlijk Overleg. Tenslotte is Ed de Meijer al ruim 30 jaar betrokken vrijwilliger van Staatsbosbeheer in de Duivenvoordse en Veenzijdse polder, was hij kwartiermaker voor De Groene Motor bij Zuid-Hollands Landschap; en zoekt en inventariseert hij gedurende het broedseizoen de legsels van weidevogels voor de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde.

Ramon Sweys (51) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ramon Sweys was medeoprichter en voorzitter van de Belangenvereniging Piggy in de periode 1997-2005. Hij richtte de vereniging op tijdens de epidemie van de klassieke varkenspest om de belangen van het veterinair personeel te behartigen. Begin 1999 besloot Ramon om zijn veterinaire kennis en kunde in de praktijk te gaan brengen als vrijwilliger op Isla Margarita (Venezuela) via Stichting Dierenhulp Venezuela. Hij werkte er een jaar lang aan het opereren, steriliseren en castreren van zwerfdieren; trainde lokale dierenartsen en gaf voorlichting aan de bevolking.

Verder was hij betrokken bij de Stichting Kyokushin Budokai Krijgsmacht en vanaf 2011 is hij vrijwilliger (dojo-assistent) en trainer bij de Ruud Muller Dojo in Leidschendam en Karateschool Muller in Alphen aan den Rijn.
Van 2012 tot 2020 was Ramon Sweys betrokken bij Buurtpreventie Team Bezuidenhout en initiator/oprichter en voorzitter van Stichting Buurtpreventie Nederland. In 2016 was Ramon Sweys mede-initiatiefnemer van de Stichting Burgerhulpverlening Bezuidenhout.

In 2020 richtte Ramon de Stichting Hartveilig Voorschoten op. De stichting draagt zorg voor het onderhoud, de instandhouding en de uitbreiding van de aanwezige AED’s en het vergroten van het aantal burgerhulpverleners in Voorschoten. Daarnaast geeft de stichting voorlichting op basisscholen in Voorschoten en verzorgt zij sinds april 2023 ook zelf door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde cursussen reanimatie & AED voor volwassenen en kinderen.
Tenslotte was Ramon actief als rookmeldervrijwilliger bij de Nederlandse Brandwonden Stichting (sinds 2013); vrijwilliger bij het Rode Kruis (sinds 2013); lid van het Veteranen Search Team (sinds 2017); en voorzitter EHBO Vereniging Voorschoten (2018-2019).

Jonkheer mr H.J. Stoop (76) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jonkheer Stoop is sinds de jaren 80 actief voor de Protestantse Gemeente Voorschoten en diens voorganger de Aula-basisgemeenschap. Hij was onder meer betrokken bij de opvang van een groep vluchtelingen in de kerk; 12 jaar voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Voorschoten en 11 jaar (vice)voorzitter van een regionaal overlegorgaan van de diaconieën van de regio Leiden.
Vanaf halverwege de jaren 80 tot halverwege de jaren 90 was hij vrijwilliger bij Stichting WeerWerk, om langdurige (jeugd-)werkloosheid in Leiden en omliggende gemeenten aan te pakken. Hij was onder andere betrokken bij het project van het pontje over de Vliet naar Vlietlanden, totdat de Vlietlandbrug werd gebouwd. Van september 1993 tot januari 2000 was de heer Stoop voorzitter van Stichting Vluchtelingenwerk Voorschoten. Daarnaast was hij drie jaar lid van het Provinciaal Platform van de landelijke Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.

De heer Stoop heeft zich ook ingezet voor verzorgingstehuis Adegeest (tegenwoordig Woonzorgcentrum Adegeest, onderdeel van Stichting Zorggroep Florence). Van juni 1994 tot januari 2000 was hij vertrouwenspersoon en lid van de Centrale Klachtencommissie van de Stichting Katholieke Verpleging en Verzorging, de voorloper van Stichting Zorggroep Florence, bij verzorgingstehuis Adegeest. Vervolgens was hij drie jaar vicevoorzitter van het bestuur van het verzorgingstehuis.
Vanuit de Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten was hij betrokken bij de oprichting van SchuldHulpMaatje Voorschoten in 2011.

Coen van Valderen (63) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Coen van Valderen werd in 1981 vrijwilliger bij de Leidse Christelijke Korfbalclub Pernix. Als commissielid heeft hij een zeer actieve bijdrage geleverd aan de kantine- en clubhuiscommissie, de jeugdcommissie en de commissie voor onderhoud van de accommodatie. In de periode 1982-2015 was Coen van Valderen actief voor LCKV Jeugdvakanties.
Vanaf 2013 tot 2021 was hij voorzitter van de Huurdersvereniging van Kleffensplantsoen in Voorschoten. Sinds 2014 is Van Valderen tijdens het vaarseizoen ‘Instructeur motorsloep varen’ bij Marine Zeilvereniging De Boet. Sinds 2022 is hij vrijwilliger bij Topaz, locatie Zuydtwijck. Als schipper op de boot ‘De Zuydtwijck 2’ maakt hij rondvaarten met de bewoners van verschillende zorglocaties in Leiden en omgeving. Tenslotte was Coen van Valderen teamleider bij voetbalvereniging Docos Leiden; mantelzorger voor familie en bedrijfshulpverlener, naast zijn reguliere werkzaamheden.

Henk van der Zeeuw (76) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Henk van der Zeeuw startte zijn vrijwilligerscarrière in 1966 als vrijwilliger bij het Ankerclubhuis. In 1970 werd hij voorzitter van Gymnastiek- en Volleybalvereniging Concordia in Leiden. In 1990 nam hij het initiatief om een fusie met Gymnastiekvereniging Groen-Wit te onderzoeken. Na de fusie bleef Henk nog negen jaar actief als vrijwilliger voor de nieuwe vereniging Groen-Wit.
In de jaren tachtig was Van der Zeeuw ruim vier jaar voorzitter van de ouderraad van de Hofdijckschool voor Christelijk basisonderwijs in Oegstgeest en van 1996 tot 2018 was hij voorzitter van Watersportvereniging Wassenaar. Onder zijn voorzitterschap is er een complete nieuwbouw op het haventerrein gerealiseerd.
In april 2015 werd de Henk van der Zeeuw voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Apolloflat II in Leiden. Vanaf 2021 is hij voorzitter van tuinvereniging Cronesteyn in Leiden.

Advertentie

Maatschappij Voorschoten Lintjesregen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×