Lintjesregen 2024 Leiden
Ali Kundak krijgt de eervolle onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Velden. (Foto: Chris de Waard)

Twaalf inwoners van Leiden verrast met een lintje

Twaalf Leidenaren zijn vrijdagochtend verrast met een Koninklijke onderscheiding. Uit handen van burgemeester Peter van der Velden kregen zij een lintje opgespeld tijdens een speciale bijeenkomst in de Hooglandse Kerk.

Tien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee decorandi zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn Jan Maarten Wit en Ron Bormans. Deze laatste decorandus kon niet bij de uitreiking in de Hooglandse Kerk aanwezig zijn. Via een live videoverbinding werd Bormans verrast door de burgemeester.

Na de uitreiking van de lintjes sprak Chris de Waard met burgemeester Van der Velden, Ali Kundak, Maria van Eeden-Korte en Christiaan van Tol.

De gedecoreerden:

Ron Bormans (30 december 1957) Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ron Bormans was lid en later voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Onder zijn leiding werd in een voor het HBO turbulente tijd het onderwijsconcept aangepast gericht op onderwijsintensivering en niveauverhoging. Daarna werd hij benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Samen met zijn team zorgde hij ervoor dat ook in de coronatijd het onderwijs zo goed mogelijk werd voortgezet en studenten waar nodig werden opgevangen. Onder zijn leiding werden initiatieven ontwikkeld voor de aanpak van racisme en het bevorderen van diversiteit en inclusie. Gedurende zijn Rotterdamse tijd was hij zeer actief in de lokale en regionale netwerken zoals lid van de Economic Board Zuid-Holland, lid van de Raad van Advies Onderwijspower van VNO NCW West en van de Raad van Toezicht van Medical Delta.

Corné Buijs (28 april 1954) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Corné Buijs was bij de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk actief als Lid van de Cliëntenraad, Penningmeester van het bestuur en Lid van de Raad van Toezicht. Bij de Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk was hij van 1999 – 2006 Lid van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad en van 2006 tot 2012 was hij lid van de RK Vicariaat. Bij de Christelijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen was hij 8 jaar lang de penningmeester. Corné Buijs zet zich in als bestuurslid Stichting Dansblok en als bestuurslid van de Stichting Stedenband Leiden-Oxford. Bovendien was hij 10 jaar mantelzorger in zijn familie.

Maria van Eeden-Korte (2 juli 1945) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maria van Eeden heeft zeer langdurig oog gehad voor de mensen om haar heen. De woorden aandacht, naastenliefde, interesse en steun zijn de woorden die al meer dan 50 jaar bij haar van toepassing zijn. Alles op kleine lokale schaal. Ze heeft het ondersteunen van de mensen om haar heen door het versturen van kaartjes met opbeurende boodschappen tot een dagtaak gemaakt. Daarnaast was Maria van Eeden als lid van de kerk een lange periode leidster van de plaatselijke vrouwenorganisatie en bracht ze talloze bezoeken aan kerkgenoten om hen te ondersteunen.

Mary van der Heiden-Hendriks (31 januari 1941) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mary van der Heiden is nog steeds actief als vrijwilliger en dat sinds 2008. Ze doet dat bij Slachtofferhulp Nederland en ze kreeg als medewerker Algemene Dienstverlening soms hele lastige casussen te behandelen. Ze heeft persoonlijk contact met slachtoffers. Zij bekijkt welke hulp ze nodig hebben en biedt emotionele en praktische ondersteuning. Soms is één gesprek voldoende, soms heeft iemand meer ondersteuning nodig. Zo nodig verwijst zij door voor vervolghulp. In al die jaren heeft ze heel veel slachtoffers bijgestaan. Hierbij kan je denken aan zedenslachtoffers, nabestaanden suïcide, getuige/ nabestaande dodelijke aanrijdingen. Daarnaast heeft zij in het verleden ook piketdiensten gedraaid om de slachtoffers die acute opvang nodig hebben deze hen te bieden. Ze stond en staat altijd voor slachtoffers klaar.

Bram Hoppers (1 augustus 1961) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bram Hoppers is op vele fronten al vele jaren actief als vrijwilliger. Al 19 jaar is hij vrijwilliger bij de Sint-Josephkerk in Leiden. Tevens is hij al 10 jaar vrijwilliger bij Hospice de Mare. Hij helpt bij de verzorging en is vrijwilliger voor palliatieve patiënten. Ook werkte hij in het verleden van 2012 – 2017 als vrijwilliger bij de Robijnhof waar hij hielp met het verzorgen van eten aan hulp behoevende oudere cliënten. Van 2010 tot 2015 was hij ook actief voor de begraafplaats Groenensteeg en werkte hij bij de groenvoorziening. Hij was daarnaast meer dan 40 jaar jaren collectant voor onder andere de Brandwondenstichting, het Diabetes fonds en het Astma Fonds.

Ali Kundak (14 oktober 1946) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ali Kundak is al meer dan 20 jaar de drijvende kracht achter Bewonersvereniging Zwijgers van Noord en als vrijwilliger bij het buurtcentrum Het Trefpunt. Hij stond aan de wieg van de buurtontmoetingsplek en is de drijvende kracht achter Het Trefpunt. Het is soms moeilijk om de bewoners van deze multiculturele wijk te bereiken en te betrekken maar Ali Kundak speelt hierbij een cruciale rol. Woensdag is het ‘soepdag’ op Het Trefpunt, een aantal vrijwilligers maakt dan ongeveer 80 liter soep, aangepast aan de eetwensen van de bewoners. Mensen die zelf niet kunnen komen krijgen de soep door hem thuisbezorgd.

Majella Roosjen-Lambregts (23 januari 1958) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Majella Roosjen is werkzaam bij de Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie. Naast haar reguliere werkzaamheden als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is zij ook actief lid van de OR en was zíj ook voorzitter. Vrijwillig is zij ook líd van het ClS, waar ondersteuning aan andere regio’s wordt gegeven in het geval van een ramp. Majella Roosjen heeft zich echt uitzonderlijk ingezet ten tijde van de coronacrisis. Zij is sinds het invallen van de crisis 24 uur per dag bereikbaar geweest. Daarnaast zet zij zich al 18 jaar in als vrijwilliger bij Roeivereniging Die Leyte. Zij geeft les aan groepjes met beginners, neemt examens af en geeft stuurlessen. Ook zet ze zich de laatste jaren in voor de EHBO vereniging Oegstgeest als secretaris.

Christiaan van Tol (10 februari 1948) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Christiaan van Tol is als vrijwilliger actief bij de kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae. Binnen de tentoonstellingscommissie is Christiaan van Tol al 30 jaar de centrale figuur. Hij heeft ook jarenlang de uitnodigingskaarten voor exposities ontworpen en vormgegeven. Ook heeft hij deelgenomen aan grote ARS-projecten, onder meer een samenwerkingsproject met dichters uit Gent. Als lid van de redactie van het ARS-bulletin schrijft hij bijzondere artikelen en interviewt hij kunstenaars. Nog steeds verzorgt hij masterklassen en valt hij als dat nodig is in voor zieke docenten.

Joop Uiterdijk (16 januari 1931) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joop Uiterdijk werd kort na de oprichting in 1951 lid van Tafeltennisvereniging Docos. Sinds 1994 is hij er ook actief als vrijwilliger. Hij werd jeugd begeleider en hij was altijd bereid om mee te helpen bij de verschillende activiteiten van de vereniging. Vanaf 2000 ging Joop Uiterdijk de bar en bijbehorende keuken bemannen. Ook zorgde hij voor de bevoorrading die hij vaak zelf bij de leveranciers ophaalde. Top de dag van vandaag is hij hier druk mee. In 2011 werd de heer Joop Uiterdijk benoemd tot erelid. Daarnaast heeft hij gedurende 5 jaar, 15 uur per week gezorgd voor zijn zuster en bracht hij tussen 2015 en 2019 maaltijden rond voor Tafeltje Dekje.

Dick van der Weijden (25 mei 1952) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1991 tot 2012 was de Dick van der Weijden ongeveer 15 uur in de week actief bij de Leidse Schooltuinen Vereniging. Hij was onder ander verantwoordelijk voor het maken van de tuinplannen, het geven van de tuinlessen en het begeleiden van de kinderen. Zijn belangrijkste verdienste is wel zijn inzet voor de speeltuin vereniging Westerkwartier te Leiden. Dat doet hij sinds 2009 en daar is hij 40 uur in de week mee bezig. Hij geeft leiding aan een klein team vrijwilligers en samen zorgen ze voor het klein (en soms ook groot) onderhoud van het gebouw, de tuin en de speeltoestellen. Ze zorgen ook voor het openen en sluiten van de speeltuin en dat 7 dagen per week.

Trudy Van de Wijngaard-den Dopper (13 december 1935) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Trudy van de Wijngaard – Den Dopper was meer dan 50 jaar als vrijwilliger actief bij de Leidse Watervrienden. Voor de vereniging was haar inzet goud waard. Als moeder van drie kinderen, die bij de vereniging zwommen, was het vanzelfsprekend samen met haar man Koos de handen uit de mouwen te steken en te helpen. Ontelbare avonden heeft ze zwemles geven, toezicht gehouden tijdens diplomazwemmen en de zwemvierdaagse en organiseerde zij vrijwilligersfeestjes.

Jan Maarten Wit (21 oktober 1944) Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Maarten Wit heeft zich ook na zijn emeritaat als hoogleraar Kindergeneeskunde met grote overgave ingezet voor het verbeteren van de zorg voor kinderen met ernstige groeistoornissen. Tot de dag van vandaag gebruiken talloze kinderartsen in heel Nederland zijn richtlijn en kennis op dit gebied om tot een juiste diagnose te komen en is de zorg voor kinderen met een ernstige groeistoornis danig verbeterd. In zijn werkzame leven was Jan Maarten Wit promotor van 47 promovendi en heeft hij vele honderden artikelen op zijn naam staan, waarvan de laatste artikelen in 2024 zijn verschenen. Hij houdt op uitnodiging nog steeds voordrachten over de hele wereld.

Advertentie

Leiden Maatschappij Lintjesregen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×