Wethouder Yvonne van Delft bij een bijeenkomst over de energietransitie in de Merenwijk. (Foto: Louis Smit)

Wethouder Van Delft: 'Geen datum voor gasloze laagbouw Merenwijk'

Wethouder Yvonne van Delft van Energie noemt bij voorbaat geen datum voor het van het gas halen van de laagbouw in de Merenwijk, dit op verzoek van de burgerinitiatieven Duurzame Energie Merenwijk (DEM) en Tegengas. “Uit nader onderzoek moet blijken wat een redelijke datum is voor de beëindiging van het aardgas. We laten niemand in de kou staan”, zegt zij in een gesprek met DEM gepubliceerd in de nieuwsbrief van deze wijkclub.

‘Merenwijk-Laag’ is de laagbouw in de Zijlwijk, de Leedewijk en de Slaaghwijk. Van Delft benadrukt dat waar het mogelijk is een collectieve verwarmingsoplossing benut moet worden, zoals een warmtenet. “Als te weinig mensen daaraan meedoen, dan hebben we een probleem”, stelt zij. “Als iedereen in Leiden een warmtepomp neemt, kan het elektriciteitsnet het niet aan, zelfs niet met de netverzwaring waaraan we momenteel werken.”

Wat in beeld is als collectieve oplossing voor de verwarming van Leidse woningen, is restwarmte van de Rotterdamse industrie. Die kan door Gasunie/WarmtelinQ via een pijpleiding worden aangevoerd. Volgens DEM ligt voor Merenwijk-Laag een collectieve warmtevoorziening voor de hand. De warmte kan bijvoorbeeld komen van de Rioolwaterzuivering (RWZI) of uit het Joppe, het water bij de Merenwijk.

Wijkuitvoeringsplan
Een werkgroep gaat de komende jaren een concreet plan maken voor wat moet gebeuren om Merenwijk-Laag duurzaam te maken. Aan dit ‘wijkuitvoeringsplan’ werken de gemeente Leiden, DEM en Tegengas gezamenlijk. Daarin zal een voorstel staan voor een collectieve warmtevoorziening met de daaraan verbonden kosten. Maar eerst komt er nog een startnotitie. Op 24 juni en 1 juli zijn er bijeenkomsten met bewoners van de Merenwijk gepland.

Wethouder Van Delft vertelt dat bewoners die liever niet meedoen aan een collectieve voorziening, zelf verantwoordelijk zijn voor hun verwarming. “Pas als iedereen voldoende de tijd heeft gekregen om over te stappen op de collectieve warmtevoorziening, sluiten we het gas af”, aldus Van Delft in de nieuwsbrief van DEM.

Geld
Elders in het land liggen projecten met warmtenetten in woonwijken onder vuur. Plannen daarvoor worden op het laatste moment stopgezet omdat woningbouwcorporaties, energieleveranciers of gemeenten er de stekker uittrekken. Het probleem dat volgens Van Delft speelt is geld: “Het Rijk moet financieel bijspringen, wil de energietransitie slagen. Er moet namelijk een maatschappelijk aanvaardbaar tarief zijn voor de burger.”

Duurzaamheid Leiden Maatschappij Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×