(Foto: Chris de Waard)

Miljoenenrenovatie De Does gaat zes maanden duren

Het groot onderhoud en de verduurzaming van sport- en recreatiecentrum De Does in Leiderdorp gaat vermoedelijk zes maanden duren. De gemeenteraad besprak maandagavond het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 4,3 miljoen euro vrij te maken voor de renovatie van het zwembad.

Over de verbouwing en verduurzaming wordt al tijden gesproken. De gemeente was van plan om aan te haken bij de aanleg van een warmtenet. Zo kon het zwembad en verbouwd én verduurzaamd worden. Dat warmtenet gaat er voorlopig nog niet komen, maar het zwembad is wel echt aan onderhoud toe. En dus stelt het college de raad voor om nu geld vrij te maken, zodat men aan de slag kan. In de zomer van 2025 moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De gemeenteraad hekelde wel de communicatiestilte richting gebruikers van het zwembad en de, volgens hen, beperkte informatievoorziening richting de raad. Wethouder Herman Romeijn: “Zodra het krediet beschikbaar komt, komt er een ‘proactieve communicatiestrategie’, maar we kunnen pas goed communiceren als we de planning helder hebben.” Die planning wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

De Leiderdorpse sportwethouder Herman Romeijn over het wegwerken van achterstallig onderhoud en de verduurzaming van De Does.

De verwachting is wel dat de werkzaamheden zes maanden gaan duren. De raad vroeg de wethouder of dat niet wat sneller kon, of misschien gefaseerd. De wethouder stelde dat de keuze om al het werk te centraliseren al in de vorige raadsperiode is gemaakt. De werkzaamheden worden al deels gefaseerd. Zo worden het zwembad en de sporthal los van elkaar aangepakt.

De gemeenteraad hakt over twee weken de knoop door over het krediet. Dan kan de wethouder aan de slag met de planning en het uitzetten van de werkzaamheden.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×