De mislukte verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis heeft de gemeente veel gekost. (Foto: Voorschotense Krant)

Afketsen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis dure les voor Voorschoten

Burgemeester Nadine Stemerdink van Voorschoten ging donderdagavond diep door het stof. Haar besluit om het bibob-onderzoek inzake de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis stop te zetten en dat niet aan de raad te vertellen, had gevolgen voor het vertrouwen tussen raad en college. Dat bleek tijdens het debat over het evaluatierapport naar de mislukte verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

Wethouder De Bruijn liet weten dat de 3,5 ton die de gemeente aan de beoogd koper moest betalen veel geld was ‘maar het had nog veel erger kunnen zijn’.

De voorgeschiedenis is inmiddels redelijk bekend. In 2018 geeft huurder Jos Kriek, eigenaar van restaurant Floris V, aan het pand te willen kopen om er een boutique hotel te vestigen. Het college, bevoegd om dit besluit te nemen, lijkt hiermee akkoord te gaan maar wil de raad er wel bij betrekken. In 2020 besluit de raad dat het pand alleen via openbare verkoop mag worden verkocht. Een commissie van experts kiest hiervoor de beoogd koper uit.

Eind 2021 trekt de gemeente de stekker uit het verkoopproces omdat de beoogd koper niet aan de voorwaarden voldoet dat de koop met eigen vermogen moet worden gefinancierd. Een rechtszaak volgt maar een uitspraak komt er niet, partijen schikken voor 3,5 ton.

Onafhankelijk onderzoek
Zowel college als raad wilden precies weten waar het mis is gegaan en welke lessen uit de mislukte verkoop geleerd konden worden en besloten tot een onafhankelijk onderzoek. Bureau Kwink bracht onlangs de resultaten van het onderzoek naar buiten en constateerde dat de gemeenteraad te veel macht naar zich toetrok en dat het college dat toeliet. Verder was er te weinig regie, gebrekkige communicatie en te veel personele wisselingen, onder andere door de ontvlechting van de ambtenarenorganisatie.

Maar ook bestuurlijk waren er veel wisselingen, zo waren er drie burgemeesters en drie wethouders bij de verkoop betrokken. Ook bleek er beperkt vertrouwen te zijn tussen raad en college. Er zijn veel fouten gemaakt, concludeert Kwink. “Maar onze stellige indruk is dat de intentie van de betrokkenen goed was.”

Excuses
Het bibob-onderzoek is nooit afgerond, waarom is niet duidelijk, maar het was geen oorzaak voor het afketsen van de verkoop. “En daar had ik veel eerder helder over moeten zijn, zeker omdat het onderzoek op voorstel van het college in de overeenkomst is opgenomen”, zegt Stemerdink. De raad had mogen verwachten dat dit onderzoek uitgevoerd zou worden. Ik heb dat niet bewust nagelaten, het is nou eenmaal zo gelopen maar het was wel fout en daarvoor bied ik mijn excuses aan. Het onderzoek kon ook geen ontbindende voorwaarde zijn, want de uitslag is altijd vertrouwelijk maar het had wel meer duidelijkheid gebracht.”

Er is ook hierin een les geleerd. “Het bleek dat Voorschoten geen bibob-beleid had en dat moet wel bij een verkoopprocedure. Dat is inmiddels rechtgezet en er zijn inmiddels al diverse bibob-onderzoeken uitgevoerd”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Stemerdink in gesprek met Marjolein Altena

1,7 miljoen euro
De gemeente ging vol vertrouwen de rechtszaak in die de beoogd verkoper aanspande. “We dachten sterk te staan maar al snel bleek dat niet zo te zijn”, antwoordt wethouder Paul de Bruijn. “Onze timing was niet goed. Zo hebben we als gemeente te snel akkoord op de verkoop gegeven terwijl wensen en bedenkingen nog uitgesproken moest worden. Tijdens de bodemprocedure liep de schadevergoeding dagelijks op tot een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro. We kregen toen het juridische advies om te schikken en dat hebben we gedaan. Het is nog steeds veel gemeenschapsgeld maar uiteindelijk zijn we er relatief nog goed afgekomen. Een dure les ja.”

Wethouder Paul de Bruijn legt uit waarom tijdens de rechtszaak geschikt werd

Gemiste kans
GroenLinks fractievoorzitter Albert Deuzeman vindt het afketsen van de plannen van Jos Kriek nog steeds een gemiste kans. “Een boutique hotel zou zo’n mooie aanvulling zijn geweest voor het dorp.” Hij erkent wel het gebrek aan vertrouwen tussen raad en college. “In de vorige raadsperiode en alleen op dit onderwerp”, voegt hij eraan toe. “Het college heeft in eerste instantie zorgvuldig gehandeld, alleen naar het einde toe zijn er fouten gemaakt. Het algemene gebrek aan vertrouwen, zoals het rapport uitspreekt, zie ik niet maar er zijn onderwerpen waar emoties meespelen, het is nou eenmaal altijd een samenspel.”

GroenLinks fractievoorzitter Albert Deuzeman 

De raadscommissie accepteerde de excuses van de burgemeester en de uitleg van de wethouder. Het voorstel om het ‘gebrek aan vertrouwen’ onderwerp te laten zijn van het te houden bestuurskrachtonderzoek, vond weinig instemming. De overige adviezen uit het rapport worden vrijwel allemaal opgevolgd. “Daar zijn we al druk mee bezig”, liet de burgemeester weten.

De gemeenteraad praat komende donderdag over het onderwerp.

Hoe het verdergaat met het Ambachts- en Baljuwhuis is nog niet bekend. “Besloten is dat de gemeente eigenaar blijft, zegt wethouder De Bruijn die hoopt na de zomervakantie meer te kunnen vertellen over de toekomst van het pand.

 

Advertentie

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×