Ook wil de partij duidelijkheid over de participatie. (Foto: Chris de Waard)

VVD Leiden wil uitstel zero emissie stadsdistributie

De VVD Leiden maakt zich zorgen over de invoer van een emissievrije zone in de binnenstad van Leiden. Als het aan het college ligt is het vanaf begin 2025 alleen nog mogelijk voor elektrische en andere uitstootvrije voertuigen ondernemingen in het centrum te bevoorraden. Diesel- en benzinebusjes worden vanaf dan geweerd. Tot 2030 zijn er nog wel veel uitzonderingen. De partij stelt er vragen over aan het college en wil uitstel van invoering.

Ondernemers roeren zich al langer om het onderwerp. Zij zijn bang te moeten stoppen met hun bedrijf omdat de aanschaf van nieuwe wagens duur is, en in sommige gevallen zijn ze niet verkrijgbaar, waardoor het onuitvoerbaar blijkt te zijn om aan de eisen te voldoen. Verantwoordelijk wethouder Ashley North gaf eerder aan Sleutelstad aan dat de ingangsdatum van de emissiezone niet uitgesteld gaat worden. Dat zou onder andere niet eerlijk zijn tegenover ondernemers die wel al hebben geïnvesteerd in uitstootvrije transportmiddelen. Ook wijst hij nogmaals op alle uitzonderingen.

Daar is de VVD niet op gerust. De partij wil van de wethouder weten welke en hoeveel ondernemers straks aanspraak kunnen maken op zo’n uitzondering of vrijstelling. Ook wil de partij duidelijkheid over de communicatie van de plannen naar ondernemers toe en over de participatie. De partij heeft er namelijk twijfels bij over of dit goed verlopen is.

Ontbijt
Over die participatie zijn veel ondernemers ook niet te spreken. “De gemeente dendert maar door, terwijl ze ook zelf wel weten dat het niet haalbaar en betaalbaar is”, zei ondernemer Raoul Bissecker eerder tijdens een protestontbijt dat door de ondernemers werd georganiseerd. “De gemeente heeft er eerder ook al een bijeenkomst over georganiseerd, maar het was duidelijk niet de bedoeling dat ik daar iets terug zou zeggen. Er werd niet serieus geluisterd”, aldus Bissecker.

Uitstel
De zogenaamde zero emissie stadsdistributie is een nationaal plan dat in totaal 29 steden in Nederland ingevoerd zou moeten worden. Steden zijn er wel vrij in hoe er uitvoering aan wordt gegeven. In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is een korte passage opgenomen over zero emissie. De toekomstige regeringspartijen willen kijken of de regels uitgesteld kunnen worden en of uitzonderingen nationaal en niet lokaal geregeld kunnen worden. Die passage in het hoofdlijnenakkoord is voor de VVD aanleiding om het college te vragen om uitstel.

Advertentie

Duurzaamheid Economie Leiden Maatschappij Politiek Zero Emissie Stadsdistributie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×