Het gebied bestaat momenteel uit graslanden en kassen. (Foto: PDOK)

Raad wil Kamphuizerpolder groen houden

De oppositiepartijen in Oegstgeest zijn kritisch over een haalbaarheidsonderzoek naar woningen in het westelijke gedeelte van de Kamphuizerpolder. Eerder werd namelijk afgesproken dat dat gebied groen moest blijven, en zou moeten dienen als ‘de Tuin van Oegstgeest’. De partijen zijn bang dat dat oude plan nu opzij geschoven wordt. Maar daar hoeven de partijen zich geen zorgen om te maken, zei wethouder Bus.

In 2015 bepaalde de gemeenteraad dat het de bedoeling was dat het groene gebied behouden zou worden als groene buffer voor nieuwe bebouwing in de omgeving. Bestaande kassen zouden kunnen worden gesloopt en op die plek kunnen dan huizen worden gebouwd. In het midden van het gebied zou een stadstuin moeten komen.

Sinds die tijd is er weinig met dit plan gebeurd. Dit heeft te maken met het feit dat het gebied in handen is van meerdere eigenaren en die willen niet allemaal meewerken. In de tussentijd heeft ontwikkelaar BPD stukken grond opgekocht in het gebied. Met het haalbaarheidsonderzoek wil de ontwikkelaar samen met de gemeente uitzoeken wat er mogelijk is in het gebied.

Haalbaarheidsonderzoek
Raadslid Tobias van der Hoeven (CDA) zag de visie voor een groene buffer onvoldoende terug in de eisen voor het haalbaarheidsonderzoek en kwam daarom samen met VVD en BVNL met een motie die als gevolg zou moeten hebben dat het haalbaarheidsonderzoek stopgezet zou worden. De gemeenteraad zou dan opnieuw in gesprek kunnen gaan over het gebied om de visie te kunnen actualiseren aan veranderende marktomstandigheden. Daarna zou de ontwikkelaar met de nieuwe visie aan de slag kunnen.

Dat is niet nodig, aldus wethouder Bus. In de uitgangspunten die aan de ontwikkelaar mee zijn gegeven zijn de eisen van een groene buffer opgenomen, hoewel de oude visie op het gebied niet letterlijk genoemd stond. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de oude visie uitvoerbaar is, dan is er niets aan de hand. Als het niet uitvoerbaar blijkt kan de gemeenteraad alsnog in gesprek over een geactualiseerde visie voor het gebied.

Oegstgeest Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×