Rijnhart Wonen en gemeente Zoeterwoude tekenen de intentieverklaring voor de flexwoningen. (Foto: Buro JP)

Onderzoek naar flexwoningen langs Molenpad in Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude en Rijnhart Wonen gaan gezamenlijk onderzoeken of er flexwoningen kunnen komen aan het Molenpad. Het idee is om vijftig van die huisjes neer te zetten voor verschillende doelgroepen.

“We moeten samen de woningnood oplossen”, zegt directeur-bestuurder Chretien Mommers van Rijnhart Wonen. “Samen met de gemeente onderzoeken we nu de mogelijkheden voor flexwoningen in Zoeterwoude.”

De flexwoningen moeten een oplossing voor de woningnood bieden. Het zijn tijdelijke woningen die snel gebouwd kunnen worden. “Ze zijn bedoeld om maximaal vijftien jaar op deze locatie te plaatsen”, vertelt wethouder Paul Olthof. “Ze zijn geschikt voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen, starters, statushouders en spoedzoekers.”

Via een enquête van de gemeente konden inwoners aangeven waar volgens hen flexwoningen kunnen komen en voor wie. Het Molenpad kwam hieruit naar voren als een mogelijk geschikte plek. Uit die enquête kwam ook naar voren dat inwoners zich zorgen maken over het tekort aan woningen voor jongeren en starters.

In het najaar organiseren de gemeente en de corporatie een informatieavond waar inwoners hun ideeën kunnen delen en vragen kunnen stellen. Daarna wordt het plan in de gemeenteraad  besproken.

Maatschappij Zoeterwoude


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×