Wethouder van der Sande: "College maakt wel degelijk keuzes"

De kritiek die verschillende raadsfracties hebben op de perspectiefnota van het college is niet meer dan standaardretoriek van de oppositie. Dat zegt VVD-wethouder van der Sande (financiën). De voornaamste kritiek van die oppositie luidt dat het college pijnlijke keuzes uit de weg gaat en de verschillende gemeentelijke diensten zelf maar laat uitzoeken hoe ze per dienst een miljoen moeten bezuinigen. “Onzin”, aldus van de Sande.

“Het college gaat de komende tijd wel degelijk zelf keuzes maken en legt de bezuinigingen vervolgens voor aan de raad. Het is niet zo dat we de diensten die keuzes zelf laten maken”. Op 9 juli stelt de gemeenteraad de perspectiefnota definitief vast. Voor die tijd wordt er in de verschillende raadscommissies nog uitgebreid over gesproken en worden er wijzigingsvoorstellen gedaan. In november moet uiteindelijk de begroting voor 2003 worden vastgesteld.

Leiden begroting


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×