Leidse raad stemt in met begroting vol pijn

Na twee dagen vergaderen is de Leidse gemeenteraad afgelopen avond akkoord gegaan met de begroting voor 2003. Van de oppositiepartijen stemden het CDA, de SP en LWG/De Groenen tegen. De zwaarste begroting sinds vele jaren haalde het al met al relatief makkelijk. Na vele uren vergaderen zijn de inzameling van kleding in Leiden (besluit is uitgesteld), een subsidie aan het Zuid-Hollandse Verzetsmuseum (1000 euro per jaar) en het kappen van 1000 bomen (25.000 euro besparing) de meest in het oog springende pijnpunten. In totaal slechts een paar procent van de 13 miljoen bezuinigingen die in de begroting zijn opgenomen. “’t zijn de kleine dingen die het doen”.

“Ja boppers, dit is dan weer een liedje van Saskia en Serge. U weet wel, dat kinderduo dat al 15 jaar bijna hartstikke dood is. Ha,ha,ha, grapje…” Zo begint Bob de Rooy’s (niet te verwarren met VVD-raadslid Roy de Rooy) versie van het liedje dat de Leidse gemeenteraad gisteren inzette. Heel anders dan bij Bob de Rooy was het de raad echter bittere ernst.

Het liedje gaf goed aan waar in deze begroting de pijnpunten lagen. Urenlang werd er gediscussieerd over een mogelijke huurverhoging van volkstuintjes (die dingen blijken 150 euro per jaar te kosten, een verhoging van meer dan 10% is volgens SP-voorman Paul Day niet bespreekbaar) en bijvoorbeeld de jaarlijkse 1000 euro subsidie die Leiden geeft aan het Zuid-Hollandse Verzetsmuseum in Gouda. Dat museum raakt zijn subsidie kwijt, wel kunnen ze in de toekomst rekenen op een ruimhartig oordeel van wethouder Pechtold als ze incidenteel aankloppen voor een subsidie voor bijvoorbeeld een Leidse expositie. Voor de rest wil Pechtold liever de Leidse musea steunen; eigen musea eerst dus. De huren van de heilige volkshuisjes zijn bij Pechtold ook al niet in veilige handen. Hoewel huurverhoging geen uitgangspunt is in de discussie die hij binnenkort gaat voeren met de Leidse Bond van Amateurtuinders, uitgesloten is het allerminst. En dat is niet meer dan logisch. Een jaarhuur van 150 euro is tenslotte niet meer van deze tijd.

De Leidse bomen zijn voorlopig gered. Voorlopig. Wethouder van der Sande wist een motie waarin een meerderheid van de raad de bezuiniging wilde voorkomen, en daarmee 1000 bomen van de gemeentelijke hakbijl zou redden, behandig te voorkomen. Hij kwam tegemoet aan een andere wens van de raad; een herziene bomennota. Totdat die er is, wordt er geen boom gekapt. Dat was een makkelijke toezegging, aangezien actieve kap toch al niet in de planning zat. Het terugbrengen van het Leidse bomenbestand met 1000 stuks zou via ‘natuurlijk verloop’ plaatsvinden.

Ook wethouder Rabbae droeg zijn steentje bij. De voorgenomen bezuiniging door dak- en thuislozen te korten op hun uitkering moest de raad zien als een ‘activeringsplan’. Door mensen die echt nergens aan mee werken te korten, kunnen de goedwillenden hun uitkering behouden. En daar kan toch niemand tegen zijn.

Advertentie

Leiden begroting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×