Leidenaren voelen zich veiliger

Inwoners van Leiden voelen zich nu minder onveilig dan in 2000, ze zijn erg gehecht aan de buurt waarin ze wonen en de gemeente scoort ten opzichte van andere steden hoger bij zaken als tevredenheid over voorzieningen, openbaar vervoer, onderhoud van wegen en fietspaden, straatverlichting, speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. Dat blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor 2002 die burgemeester Lemstra en de wethouders van der Sande (VVD) en Rabbae (GL) woensdagmorgen presenteerden. Aan het onderzoek hebben bijna 2200 inwoners meegedaan.

In het kader van het Grotestedenbeleid hebben het Rijk en de 25 GSB steden afgesproken om elke twee jaar een leefbaarheidsmonitor uit te voeren. In de Leefbaarheidsmonitor 2002 zijn de resultaten opgenomen van de derde meting naar de leefbaarheid in Leiden. De gegevens uit de monitor geven inzicht in de beleving van bewoners met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid van hun eigen stad en wijk. De Leefbaarheidsmonitor 2002 is qua opzet gelijk aan de onderzoeken die in 1997 en 2000 zijn gehouden en is daardoor goed met de eerdere metingen te vergelijken. In het onderzoek wordt een beeld gegeven van de leefbaarheid in de verschillende wijken in Leiden, maar ook hoe Leiden scoort ten opzichte van andere GSB steden. Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s binnen het GSB en belangrijke speerpunten in het collegeprogramma 2002-2006. De gemeente Leiden zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om te zien of het beleid op het goede spoor zit. Een opvallende uitkomst van de Leefbaarheidsmonitor is dat de tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren op 47% ligt, terwijl tevredenheid over andere voorzieningen 70 à 80 % scoort. Naast de al vastgestelde speerpunten veiligheid, overlast door vuil en de parkeerproblematiek gaat de gemeente Leiden daarom nog meer investeren in jongeren- en drugsoverlast. Aan de hand van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2002 gaat de gemeente overleggen met wijkbewoners en -organisaties. Daarbij worden problemen in kaart gebracht en wordt afgesproken hoe deze het beste opgelost kunnen worden. “Minder bureaucratie en sneller zichtbare resultaten,” aldus de gemeente.

Leiden grotestedenbeleid parkeren


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×